Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg

10. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 14. februar 2017

(*) Navn fortroligt

Marcel Müller (nr. 1438/2016); (*) (nr. 1439/2016); (*) (nr. 1440/2016); (*) (nr. 1441/2016); Martine Roirand (nr. 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr. 1443/2016); David Nauta (nr. 1444/2016); (*) (nr. 1445/2016); (*) (nr. 1446/2016); Anita Krauße (nr. 1447/2016); (*) (nr. 1448/2016); (*) (nr. 1449/2016); (*) (nr. 1450/2016); (*) (nr. 1451/2016); (*) (nr. 1452/2016); Karl Herr (nr. 1453/2016); (*) (nr. 1454/2016); Ingo Tekaat (nr. 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (nr. 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (nr. 1457/2016); (*) (nr. 1458/2016); (*) (nr. 1459/2016); Flavio Miccono (nr. 1460/2016); (*) (nr. 1461/2016); (*) (nr. 1462/2016); (*) (nr. 1463/2016); Danielle Van Hulst (nr. 1464/2016); Jens Genzer (nr. 1465/2016); Philipp Schmagold (nr. 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (nr. 1467/2016); Luca Ferioli (nr. 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (nr. 1469/2016); (*) (nr. 1470/2016); (*) (nr. 1471/2016); (*) (nr. 1472/2016); (*) (nr. 1473/2016); (*) (nr. 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (nr. 1475/2016); (*) (nr. 1476/2016); (*) (nr. 1477/2016); Simon Baraldi (nr. 1478/2016); (*) (nr. 1479/2016); (*) (nr. 1480/2016); (*) (nr. 1481/2016); (*) (nr. 1482/2016); Paola Guaitoli (nr. 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (nr. 1484/2016); (*) (nr. 1485/2016); (*) (nr. 1486/2016); (*) (nr. 1487/2016); Constantin Bostan (nr. 1488/2016); (*) (nr. 1489/2016); (*) (nr. 1490/2016); (*) (nr. 1491/2016); Fotios Batzios (nr. 1492/2016); Xavier Díez (nr. 1493/2016); (*) (nr. 1494/2016); Kenneth May (nr. 1495/2016); Thomas Pfister (nr. 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (nr. 1497/2016); Örs Orosz (nr. 1498/2016); Dirk Emmermann (nr. 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr. 1500/2016); Marco Bava (nr. 1501/2016); (*) (nr. 1502/2016); (*) (nr. 1503/2016); (*) (nr. 1504/2016); Anita Krauße (nr. 1505/2016); (*) (nr. 1506/2016); (*) (nr. 1507/2016); (*) (nr. 1508/2016); (*) (nr. 1509/2016); (*) (nr. 1510/2016); (*) (nr. 1511/2016); Jose Booij (nr. 1512/2016); Benjamin Rzepka (nr. 1513/2016); Benjamin Rzepka (nr. 1514/2016); Irina Velinova (nr. 1515/2016); Safa Souhail (nr. 1516/2016); (*) (nr. 1517/2016); (*) (nr. 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (nr. 1519/2016); (*) (nr. 1520/2016); Nicolò De Bigontina (nr. 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (nr. 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 1523/2016); (*) (nr. 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (nr. 1525/2016); (*) (nr. 1526/2016); (*) (nr. 1527/2016); Rocco Sofi (nr. 1528/2016); (*) (nr. 1529/2016); (*) (nr. 1530/2016); (*) (nr. 1531/2016); (*) (nr. 1532/2016); (*) (nr. 1533/2016); (*) (nr. 1534/2016); (*) (nr. 1535/2016); (*) (nr. 1536/2016); (*) (nr. 1537/2016); (*) (nr. 1538/2016); (*) (nr. 1539/2016); (*) (nr. 1540/2016); (*) (nr. 1541/2016); (*) (nr. 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (nr. 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (nr. 1544/2016); (*) (nr. 1545/2016); (*) (nr. 1546/2016); (*) (nr. 1547/2016); (*) (nr. 1548/2016); (*) (nr. 1549/2016); (*) (nr. 1550/2016); (*) (nr. 1551/2016); (*) (nr. 1552/2016); (*) (nr. 1553/2016); (*) (nr. 1554/2016); (*) (nr. 1555/2016); (*) (nr. 1556/2016); (*) (nr. 1557/2016); Flavio Miccono (nr. 0001/2017); (*) (nr. 0002/2017); (*) (nr. 0003/2017); Andrzej Halicki (nr. 0004/2017); Jouko Palmroth (nr. 0005/2017); Triin Saag (nr. 0006/2017); (*) (nr. 0007/2017); Anton Lazarus (nr. 0008/2017); Adnan Saeed (nr. 0009/2017); (*) (nr. 0010/2017); Pedro José Romero Matos (nr. 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (nr. 0012/2017); Martin Kleineidam (nr. 0013/2017); (*) (nr. 0014/2017); Simon Baraldi (nr. 0015/2017); (*) (nr. 0016/2017); Jens Genzer (nr. 0017/2017); (*) (nr. 0018/2017); Helmut Schwaiger (nr. 0019/2017); (*) (nr. 0020/2017); Georgios Floras (nr. 0021/2017); Giorgio Guarino (nr. 0022/2017); Giorgio Guarino (nr. 0023/2017); (*) (nr. 0024/2017); Simon Ferrigno (nr. 0025/2017); Norbert Grass (nr. 0026/2017); (*) (nr. 0027/2017); (*) (nr. 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (nr. 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (nr. 0030/2017); (*) (nr. 0031/2017); (*) (nr. 0032/2017); (*) (nr. 0033/2017); Gunars Ruskulis (nr. 0034/2017); Benjamin Dieke (nr. 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (nr. 0036/2017); Rolf Picker (nr. 0037/2017); Jonathan Tennant (nr. 0038/2017); (*) (nr. 0039/2017); (*) (nr. 0040/2017); (*) (nr. 0041/2017); (*) (nr. 0042/2017); Matjaž Založnik (nr. 0043/2017); (*) (nr. 0044/2017); Zornitsa Stratieva (nr. 0045/2017); Mark Walker-Stewart (nr. 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (nr. 0047/2017); (*) (nr. 0048/2017); Piotr Grabowski (nr. 0049/2017); Stanisław Orlikowski (nr. 0050/2017); (*) (nr. 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0052/2017); (*) (nr. 0053/2017); (*) (nr. 0054/2017).

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13, den 14. februar 2017 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik