Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - Strasbourg

10. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 14 februari 2017

(*) Namnet konfidentiellt

Marcel Müller (nr 1438/2016), (*) (nr 1439/2016), (*) (nr 1440/2016), (*) (nr 1441/2016), Martine Roirand (nr 1442/2016), Evangelos Tsiompanidis (nr 1443/2016), David Nauta (nr 1444/2016), (*) (nr 1445/2016), (*) (nr 1446/2016), Anita Krauße (nr 1447/2016), (*) (nr 1448/2016), (*) (nr 1449/2016), (*) (nr 1450/2016), (*) (nr 1451/2016), (*) (nr 1452/2016), Karl Herr (nr 1453/2016), (*) (nr 1454/2016), Ingo Tekaat (nr 1455/2016), Juan Antonio Iborra Bernal (nr 1456/2016), Antonio Alonso Orihuela (nr 1457/2016), (*) (nr 1458/2016), (*) (nr 1459/2016), Flavio Miccono (nr 1460/2016), (*) (nr 1461/2016), (*) (nr 1462/2016), (*) (nr 1463/2016), Danielle Van Hulst (nr 1464/2016), Jens Genzer (nr 1465/2016), Philipp Schmagold (nr 1466/2016), Zbigniew Kiedacz (nr 1467/2016), Luca Ferioli (nr 1468/2016), Alfonso Diz-Lois Palomares (nr 1469/2016), (*) (nr 1470/2016), (*) (nr 1471/2016), (*) (nr 1472/2016), (*) (nr 1473/2016), (*) (nr 1474/2016), Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (nr 1475/2016), (*) (nr 1476/2016), (*) (nr 1477/2016), Simon Baraldi (nr 1478/2016), (*) (nr 1479/2016), (*) (nr 1480/2016), (*) (nr 1481/2016), (*) (nr 1482/2016), Paola Guaitoli (nr 1483/2016), Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (nr 1484/2016), (*) (nr 1485/2016), (*) (nr 1486/2016), (*) (nr 1487/2016), Constantin Bostan (nr 1488/2016), (*) (nr 1489/2016), (*) (nr 1490/2016), (*) (nr 1491/2016), Fotios Batzios (nr 1492/2016), Xavier Díez (nr 1493/2016), (*) (nr 1494/2016), Kenneth May (nr 1495/2016), Thomas Pfister (nr 1496/2016), Panagiotis Leliatsos (nr 1497/2016), Örs Orosz (nr 1498/2016), Dirk Emmermann (nr 1499/2016), Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr 1500/2016), Marco Bava (nr 1501/2016), (*) (nr 1502/2016), (*) (nr 1503/2016), (*) (nr 1504/2016), Anita Krauße (nr 1505/2016), (*) (nr 1506/2016), (*) (nr 1507/2016), (*) (nr 1508/2016), (*) (nr 1509/2016), (*) (nr 1510/2016), (*) (nr 1511/2016), Jose Booij (nr 1512/2016), Benjamin Rzepka (nr 1513/2016), Benjamin Rzepka (nr 1514/2016), Irina Velinova (nr 1515/2016), Safa Souhail (nr 1516/2016), (*) (nr 1517/2016), (*) (nr 1518/2016), M. Carmen Méndez Altozano (nr 1519/2016), (*) (nr 1520/2016), Nicolò De Bigontina (nr 1521/2016), Jose Ignacio Rodríguez (nr 1522/2016), Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 1523/2016), (*) (nr 1524/2016), Miguel Ángel Rodríguez Arias (nr 1525/2016), (*) (nr 1526/2016), (*) (nr 1527/2016), Rocco Sofi (nr 1528/2016), (*) (nr 1529/2016), (*) (nr 1530/2016), (*) (nr 1531/2016), (*) (nr 1532/2016), (*) (nr 1533/2016), (*) (nr 1534/2016), (*) (nr 1535/2016), (*) (nr 1536/2016), (*) (nr 1537/2016), (*) (nr 1538/2016), (*) (nr 1539/2016), (*) (nr 1540/2016), (*) (nr 1541/2016), (*) (nr 1542/2016), Ruby Harrold-Claesson (nr 1543/2016), Rosa Hernanz Herrera (nr 1544/2016), (*) (nr 1545/2016), (*) (nr 1546/2016), (*) (nr 1547/2016), (*) (nr 1548/2016), (*) (nr 1549/2016), (*) (nr 1550/2016), (*) (nr 1551/2016), (*) (nr 1552/2016), (*) (nr 1553/2016), (*) (nr 1554/2016), (*) (nr 1555/2016), (*) (nr 1556/2016), (*) (nr 1557/2016), Flavio Miccono (nr 0001/2017), (*) (nr 0002/2017), (*) (nr 0003/2017), Andrzej Halicki (nr 0004/2017), Jouko Palmroth (nr 0005/2017), Triin Saag (nr 0006/2017), (*) (nr 0007/2017), Anton Lazarus (nr 0008/2017), Adnan Saeed (nr 0009/2017), (*) (nr 0010/2017), Pedro José Romero Matos (nr 0011/2017), Hans-Joachim Czirski (nr 0012/2017), Martin Kleineidam (nr 0013/2017), (*) (nr 0014/2017), Simon Baraldi (nr 0015/2017), (*) (nr 0016/2017), Jens Genzer (nr 0017/2017), (*) (nr 0018/2017), Helmut Schwaiger (nr 0019/2017), (*) (nr 0020/2017), Georgios Floras (nr 0021/2017), Giorgio Guarino (nr 0022/2017), Giorgio Guarino (nr 0023/2017), (*) (nr 0024/2017), Simon Ferrigno (nr 0025/2017), Norbert Grass (nr 0026/2017), (*) (nr 0027/2017), (*) (nr 0028/2017), Matthieu Guillaume Chatelin (nr 0029/2017), Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (nr 0030/2017), (*) (nr 0031/2017), (*) (nr 0032/2017), (*) (nr 0033/2017), Gunars Ruskulis (nr 0034/2017), Benjamin Dieke (nr 0035/2017), Gheorghe Mihai Călinescu (nr 0036/2017), Rolf Picker (nr 0037/2017), Jonathan Tennant (nr 0038/2017), (*) (nr 0039/2017), (*) (nr 0040/2017), (*) (nr 0041/2017), (*) (nr 0042/2017), Matjaž Založnik (nr 0043/2017), (*) (nr 0044/2017), Zornitsa Stratieva (nr 0045/2017), Mark Walker-Stewart (nr 0046/2017), Elba Trujillo Mesa (nr 0047/2017), (*) (nr 0048/2017), Piotr Grabowski (nr 0049/2017), Stanisław Orlikowski (nr 0050/2017), (*) (nr 0051/2017), Patricio Oschlies Serrano (nr 0052/2017), (*) (nr 0053/2017), (*) (nr 0054/2017).

Talmannen meddelade att han den 14 februari 2017 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy