Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург

11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно сифилиса (B8-0002/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно бактерията Bdellovibrio и мултирезистентната шигелоза (B8-0004/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно въздействието на теглото на ученическите чанти върху здравето на учениците (B8-0006/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно лечението на множествената склероза (B8-0007/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно мускулната дистрофия на Дюшен (B8-0008/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно мъжкото безплодие (B8-0009/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно представителството на жените в научните професии (B8-0010/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно „персонализираната медицина“ и лечението на левкемия (B8-0011/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксина срещу салмонелоза (B8-0012/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно последиците от прекомерната консумация на алкохол сред младите хора (B8-0013/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

CULT

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно лечението на болестта на Крон (B8-0014/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рака на белите дробове (B8-0015/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно научните изследвания, свързани с бактерии, които позволяват обезвреждане на пластмасовите отпадъци в океаните (B8-0016/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно лайшманиозата и миграционната криза (B8-0017/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно аеротоксичния синдром (B8-0018/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на общи европейски стандарти за обучение на оператори в терапевтичните общности за наркозависими лица (B8-0019/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно борбата срещу редките заболявания (B8-0020/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно хлорхексидина и устойчивостта на колистин (B8-0021/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно бактерията Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно оползотворяването на енергията от ежедневните движения (B8-0023/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно морбили (B8-0027/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно самоубийствата на медицински специалисти (B8-0028/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно допълнителните ваксинации, налагани на пациентите поради недостига на тривалентни и четиривалентни ваксини (B8-0030/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно засилване на критериите за подбор на пилоти на пътнически самолети (B8-0031/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно отчитане в програмата TEN-T на последиците върху човешкото здраве от шума и замърсяването, причинени от пътния трафик (B8-0032/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно регулиране на клането на бременни крави (B8-0033/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разработването на пластмасови опаковки от отпадъци от хранително-вкусовата промишленост (B8-0034/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно проектирането на почистващи океаните кораби (B8-0035/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рециклирането и повторното използване на коледните елхи (B8-0036/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно последиците за здравето при използването на барбекю (B8-0037/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на задължителни квоти за позволяващи компостиране опаковки в предприятията от ЕС (B8-0038/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно необходимостта от предоставяне на незабавна защита за жертвите на кибершпионаж (B8-0039/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксинацията срещу ротавирусите (B8-0040/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно вируса на марбургската хеморагична треска (B8-0041/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно бактериите Elizabethkingia (B8-0042/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксина срещу вируса на ебола (B8-0043/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно увеличаването на случаите на чума (B8-0044/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно брадавичната епидермодисплазия (epidermodysplasia verruciformis) (B8-0045/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно Clostridium difficile и резистентността към антибиотици (B8-0046/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно защитата на жирафите (B8-0047/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно случаите на заразяване с хантавируси (B8-0048/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно въшките по главата и резистентността към санитарни продукти (B8-0049/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно паратуберкулозата (B8-0050/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно вируса Oropouche (B8-0051/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно гаранцията за умения (B8-0052/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно защитата на животните по време на транспортиране (B8-0053/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно влиянието на наночастиците, отделяни при горенето на дизел, върху бременните жени и плода (B8-0054/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно нарастващия брой космически отпадъци (B8-0055/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разходите на системите за здравеопазване в държавите членки за полагането на грижи за серопозитивни мигранти (B8-0056/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно значението на физическата активност (B8-0057/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно въздействието на вятърните паркове върху околната среда (B8-0058/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно въвеждането на задължителен медицински преглед за мигрантите, пристигащи на европейска територия (B8-0059/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разработването на електрически превозни средства в Европа (B8-0060/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете за околната среда, свързани с използването на язовири (B8-0061/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно сеизмичните рискове, свързани с добива на шистов газ (B8-0062/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Gilles Lebreton. Предложение за резолюция относно преместването на мигранти (B8-0063/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно излагането на децата на радиочестоти (B8-0064/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно научните изследвания във връзка с вируса Зика (B8-0065/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно макроикономическата цена на пестицидите (B8-0066/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно адипоза долороса (B8-0067/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно болестта на Брейнърд (B8-0068/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно адхезивния капсулит на рамото (B8-0069/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно риска от токсичност на ароматизираните течности за електронни цигари (B8-0070/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно комплексния регионален болков синдром (B8-0071/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно нодуларния дерматит сред говедата (B8-0093/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно коронавируса на близкоизточния респираторен синдром (B8-0094/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете, свързани с инсектицидите (B8-0095/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно техниката на мутагенеза (B8-0096/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно тригеминалната невралгия (B8-0097/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете от прекомерната консумация на омега-3 мастни киселини за здравето на европейците (B8-0098/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно перфлуороалкилираните и полифлуороалкилираните вещества (B8-0099/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно насърчаването на лечението с бактериофаги (B8-0100/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно здравните рискове, свързани с инхибиторите на протонната помпа (B8-0101/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно храненето на плъховете, използвани в изпитвания върху животни (B8-0102/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно синдрома на вродена централна алвеоларна хиповентилация (B8-0103/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно аквагенната уртикария (B8-0104/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксините, които съдържат алуминиеви соли (B8-0105/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно прогресивната осифицираща фибродисплазия (B8-0106/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разпространението на плоския червей от Нова Гвинея (B8-0107/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно увеличаването на случаите на скорбут в развитите държави (B8-0108/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно напитките без захар (B8-0109/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно заболяванията в Европа, свързани с вътреболнични инфекции (B8-0110/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно хроничните възпалителни заболявания (B8-0111/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно увеличаването на случаите на подагра (B8-0112/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ранната диагноза на диабет тип I (B8-0113/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно болестта на Кройцфелд-Якоб (B8-0114/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно научните изследвания в областта на изкуствената кръв (B8-0115/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксината срещу ринофарингита (B8-0116/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно риска за здравето, свързан с контрацепцията от ново поколение (B8-0117/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo и Doru-Claudian Frunzulică. Предложение за резолюция относно разхищаването на храни (B8-0118/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

Правна информация - Политика за поверителност