Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg

11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om syfilis (B8-0002/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Bdellovibrio-bakterien og multiresistent shigellose (B8-0004/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indvirkningen af skoletaskers vægt på elevernes sundhed (B8-0006/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om behandling af multipel sclerose (B8-0007/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Duchennes muskeldystrofi (B8-0008/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mandlig infertilitet (B8-0009/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om kvinders repræsentation inden for videnskabelige karrierer (B8-0010/2017)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om "skræddersyede lægemidler" og behandling af leukæmi (B8-0011/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vaccinen mod salmonellose (B8-0012/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om konsekvenserne af overforbrug af alkohol hos unge (B8-0013/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om behandling af Crohns sygdom (B8-0014/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om lungekræft (B8-0015/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forskning i bakterier, der kan nedbryde plastic i havene (B8-0016/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om leishmaniasis og migrationskrisen (B8-0017/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om det aerotoksiske syndrom (B8-0018/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af fælles europæiske standarder for uddannelse af personalet i terapeutiske fællesskaber for stofmisbrugere (B8-0019/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om bekæmpelsen af sjældne sygdomme (B8-0020/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om klorhexidin og colistinresistens (B8-0021/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om energiudvinding på grundlag af dagligdagens bevægelser (B8-0023/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mæslinger (B8-0027/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om selvmord blandt sundhedspersonale (B8-0028/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om yderligere vaccinationer, som patienter bliver påtvunget på grund af manglen på tri- og tetravalente vacciner (B8-0030/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om strengere regler for udvælgelse af luftfartspiloter (B8-0031/2017)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om hensyn i TEN-T-programmet til konsekvenserne af støj og forurening fra vejtrafikken for menneskers sundhed (B8-0032/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om regler for slagtning af drægtige køer (B8-0033/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om udviklingen af plastemballage fremstillet af affald fra fødevareindustrien (B8-0034/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om udvikling af rensningsskibe (B8-0035/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om genanvendelse og genbrug af juletræer (B8-0036/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indvirkningerne på sundheden af anvendelsen af grill (B8-0037/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelse af obligatoriske kvoter for komposterbar emballage i virksomheder i EU (B8-0038/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at garantere umiddelbar beskyttelse til ofre for cyberspionage (B8-0039/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vaccination mod rotavirus (B8-0040/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Marburgvirus (B8-0041/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Elizabethkingia-bakterier (B8-0042/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om ebolavaccine (B8-0043/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om pestens genopblussen (B8-0044/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om epidermodysplasia verruciformis (B8-0045/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Clostridium difficile og antibiotikaresistens (B8-0046/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om beskyttelse af giraffer (B8-0047/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om infektion med hantavirus (B8-0048/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om hovedlus og resistens mod sundhedspræparater (B8-0049/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om paratuberkulose hos kvæg (B8-0050/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Oropouchevirus (B8-0051/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om færdighedsgarantien (B8-0052/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om beskyttelse af dyr under transport (B8-0053/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indvirkningen af nanopartikler fra forbrænding af diesel på gravide kvinder og fostre (B8-0054/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om den tiltagende mængde af rumaffald (B8-0055/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om omkostningerne for pleje af hivpositive migranter i medlemsstaternes sundhedssystemer (B8-0056/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om betydningen af fysisk aktivitet (B8-0057/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vindmølleparkers indvirkning på miljøet (B8-0058/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indførelse af obligatorisk lægeundersøgelse af migranter, der ankommer til europæisk jord (B8-0059/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om udviklingen af elektriske køretøjer i Europa (B8-0060/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de risici, der er forbundet med brugen af dæmninger (B8-0061/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om seismiske risici i forbindelse med udvinding af skifergas (B8-0062/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Gilles Lebreton. Forslag til beslutning om omfordeling af migranter (B8-0063/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om børns eksponering for radiofrekvenser (B8-0064/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forskning i zikavirussen (B8-0065/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de makroøkonomiske omkostninger ved pesticider (B8-0066/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Dercums sygdom (B8-0067/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Brainerd-syge (B8-0068/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om adhæsiv kapsulit i skulderen (B8-0069/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om toksicitetsrisikoen ved aromatiserede væsker til elektroniske cigaretter (B8-0070/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om komplekst regionalt smertesyndrom (B8-0071/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om LSD-syge hos kvæg (B8-0093/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Middle East respiratory syndrome coronavirus (B8-0094/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om risici i forbindelse med insektdræbende stoffer (B8-0095/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mutageneseteknik (B8-0096/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om trigeminusneuralgi (B8-0097/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om risikoen for europæernes sundhed af et for stort forbrug af omega 3-fedtsyrer (B8-0098/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om perfluoralkylstoffer og polyfluoroalkylstoffer (B8-0099/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om bakteriofag terapi (B8-0100/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de sundhedsmæssige risici vedrørende protonpumpeinhibitorer (B8-0101/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om ernæring til rotter beregnet til dyreforsøg (B8-0102/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om kongenit centralt hypoventilationssyndrom (B8-0103/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vandeksem (Aquagenic urticaria) (B8-0104/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vacciner, der indeholder aluminiumsalte (B8-0105/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om fibrodysplasia ossificans progressiva (B8-0106/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om spredning af fladorm fra Ny Guinea (B8-0107/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om skørbugens genopblussen i de udviklede lande (B8-0108/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om "sukkerfri" læskedrikke (B8-0109/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om hospitalsinfektioner i Europa (B8-0110/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om kroniske betændelsessygdomme (B8-0111/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om gigtens genopblussen (B8-0112/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om tidlig diagnosticering af type 1-diabetes (B8-0113/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om behandling af Creutzfeldt-Jakobs sygdom (B8-0114/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forskning i kunstig blod (B8-0115/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om en vaccine mod næsesvælgkatar (B8-0116/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om sundhedstruende risici i forbindelse med den nyeste generation af prævention (B8-0117/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo og Doru-Claudian Frunzulică. Forslag til beslutning om madspild (B8-0118/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik