Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2017 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kupasta (B8-0002/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Bdellovibrio-bakteerista ja monilääkeresistentistä punataudista (B8-0004/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys bakteerista Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys koululaukkujen painon vaikutuksesta koululaisten terveyteen (B8-0006/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys multippeliskleroosin (MS-taudin) hoidosta (B8-0007/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Duchennen myopatiasta (B8-0008/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys miesten hedelmättömyydestä (B8-0009/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys naisten edustuksesta tiedeurilla (B8-0010/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys yksilöllisestä lääketieteestä ja leukemian hoidosta (B8-0011/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys salmonelloosia vastaan tarkoitetusta rokotteesta (B8-0012/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nuorten liiallisen alkoholinkulutuksen vaikutuksista (B8-0013/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

CULT

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Crohnin taudin hoidosta (B8-0014/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys keuhkosyövästä (B8-0015/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys merten muovijätteen eliminoimisen mahdollistavia bakteereja koskevasta tutkimuksesta (B8-0016/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Leishmaniaasista ja muuttoliikekriisistä (B8-0017/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys aerotoksisesta syndroomasta (B8-0018/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yhteisten eurooppalaisten standardien edistämisestä huumeriippuvaisten hoitoyhteisöjen toimijoiden koulutusta varten (B8-0019/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys harvinaisten sairauksien torjunnasta (B8-0020/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys klooriheksidiinistä ja kolistiiniresistenssistä (B8-0021/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Mycobacterium leprae -bakteerista (B8-0022/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys päivittäisten liikkeiden tuottaman energian talteenotosta (B8-0023/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tuhkarokosta (B8-0027/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys terveydenhoitoalan ammattilaisten itsemurhista (B8-0028/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tri- ja tetravalenttien rokotteiden puuttumisen vuoksi potilaille määrättävistä lisärokotuksista (B8-0030/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys lentäjien valintaperusteiden tiukentamisesta (B8-0031/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tieliikenteen melun ja päästöjen terveysvaikutusten huomioon ottamisesta TEN-T-ohjelmassa (B8-0032/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tiineenä olevien lehmien teurastuksen rajoittamisesta (B8-0033/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys elintarviketeollisuuden jätteestä saatavien muovipakkausten kehittämisestä (B8-0034/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys meren puhdistamiseen käytettävien veneiden kehittämisestä (B8-0035/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys joulukuusien kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä (B8-0036/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys grillin käytön seurauksista terveydelle (B8-0037/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kompostoitavien pakkausten pakollisten kiintiöiden käyttöönotosta EU:n alueen yrityksissä (B8-0038/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tarpeesta taata välitön suoja tietoverkkovakoilun uhreille (B8-0039/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys rotaviruksia vastaan rokottamisesta (B8-0040/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Marburg-viruksesta (B8-0041/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Elizabethkingia-bakteereista (B8-0042/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys ebolavirusta vastaan tarkoitetusta rokotteesta (B8-0043/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys ruttotapausten lisääntymisestä (B8-0044/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys syylämäisestä orvaskeden muodostumishäiriöstä (B8-0045/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Clostridium difficile -bakteerista ja antibioottiresistenssistä (B8-0046/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kirahvien suojelusta (B8-0047/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys hantavirusinfektioista (B8-0048/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys päätäistä ja niiden torjunta-ainekestävyydestä (B8-0049/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nautojen paratuberkuloosista (B8-0050/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Oropouche-viruksesta (B8-0051/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys taitotakuusta (B8-0052/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys eläinten suojelusta kuljetuksen aikana (B8-0053/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys dieselöljyn palamistuotteena syntyvien nanopartikkelien vaikutuksesta raskaana oleviin naisiin ja sikiöihin (B8-0054/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys avaruusromun määrän kasvamisesta (B8-0055/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys HIV-positiivisten maahanmuuttajien hoidosta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuvista kustannuksista (B8-0056/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys liikunnan merkityksestä (B8-0057/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tuulivoimaloiden vaikutuksista ympäristöön (B8-0058/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys pakollisen lääkärintarkastuksen käyttöön ottamisesta Euroopan alueelle saapuville maahanmuuttajille (B8-0059/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys sähköautojen kehittämisestä Euroopassa (B8-0060/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys patojen käyttöön liittyvistä ympäristöriskeistä (B8-0061/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys liuskekaasun poraamiseen liittyvistä seismisistä riskeistä (B8-0062/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Gilles Lebreton. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttajien uudelleensijoittamisesta (B8-0063/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys lasten altistumisesta radiotaajuuksille (B8-0064/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys zikavirustutkimuksesta (B8-0065/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys torjunta-aineiden makrotaloudellisista kustannuksista (B8-0066/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kivuliaasta lihavuudesta (B8-0067/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Brainerdin taudista (B8-0068/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys olkanivelen adhesiivisesta kapsuliitista (B8-0069/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys sähkösavukkeiden makunesteiden toksisuusriskistä (B8-0070/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys monimuotoisesta alueellisesta kipuoireyhtymästä (B8-0071/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nautojen Lumpy Skin Disease -taudista (B8-0093/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Lähi-idän hengitysoireyhtymää aiheuttavasta koronaviruksesta (B8-0094/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys hyönteismyrkkyihin liittyvistä riskeistä (B8-0095/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys mutageneesitekniikasta (B8-0096/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kolmoishermosärystä (B8-0097/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys omega-3-rasvahappojen liiallisesta saannista eurooppalaisten terveydelle aiheutuvista riskeistä (B8-0098/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys per- ja polyfluoratuista alkyyliyhdisteistä (B8-0099/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys bakteriofagihoidon edistämisestä (B8-0100/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys protonipumppuinhibiittoreista (B8-0101/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys eläinkokeisiin tarkoitettujen rottien ravinnosta (B8-0102/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys synnynnäisestä sentraalisesta alveolaarisesta hypoventilaatio-oireyhtymästä (B8-0103/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys vesiallergiasta (B8-0104/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys alumiinisuoloja sisältävistä rokotteista (B8-0105/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys FOP-sairaudesta (fibrodysplasia ossificans progressiva) (B8-0106/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Uudesta-Guineasta peräisin olevan laakamadon leviämisestä (B8-0107/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys keripukin paluusta kehittyneisiin valtioihin (B8-0108/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys ”sokerittomista” juomista (B8-0109/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys sairaalasyntyisistä taudeista Euroopassa (B8-0110/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kroonisista tulehdussairauksista (B8-0111/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kihdin yleistymisestä (B8-0112/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tyypin I diabeteksen varhaisesta diagnosoinnista (B8-0113/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Creutzfeldt-Jakobin taudin diagnosoinnista (B8-0114/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys keinoverta koskevasta tutkimuksesta (B8-0115/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nasofaryngiittia vastaan kehitettävästä rokotteesta (B8-0116/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys uusimman sukupolven ehkäisypillereiden terveysriskeistä (B8-0117/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică. Päätöslauselmaesitys ruoan haaskauksesta (B8-0118/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö