Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 16. veljače 2017. - Strasbourg

11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke iz registra vozila u Hrvatskoj (05318/2017 - C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o sifilisu (B8-0002/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bakteriji Bdellovibrio i višestruko otpornoj šigelozi (B8-0004/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bakteriji Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o utjecaju težine školskih torbi na zdravlje učenika (B8-0006/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o liječenju multiple skleroze (B8-0007/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o Duchenneovoj mišićnoj distrofiji (B8-0008/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o neplodnosti kod muškaraca (B8-0009/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zastupljenosti žena u zanimanjima u znanstvenom sektoru (B8-0010/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o „personaliziranoj medicini” i liječenju leukemije (B8-0011/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o cjepivu protiv salmoneloze (B8-0012/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o posljedicama pretjerane konzumacije alkohola kod mladih (B8-0013/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

CULT

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o liječenju Chronove bolesti (B8-0014/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o raku pluća (B8-0015/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o istraživanju u vezi s bakterijama koje omogućavaju uklanjanje plastike iz oceana (B8-0016/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o lišmanijazi i migracijskoj krizi (B8-0017/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o aerotoksičnom sindromu (B8-0018/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju zajedničkih europskih standarda za osposobljavanje djelatnika u terapijskim zajednicama za ovisnike o drogama (B8-0019/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o borbi protiv rijetkih bolesti (B8-0020/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o kloreksidinu i otpornosti na kolistin (B8-0021/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bakteriji Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o iskorištavanju energije koja nastaje svakodnevnim ljudskim kretanjem (B8-0023/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o ospicama (B8-0027/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o slučajevima samoubojstva radnika u sektoru zdravlja (B8-0028/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o dodatnim cjepivima koja se nameću pacijentima zbog nedostatka trivalentnih i tetravalentnih cjepiva (B8-0030/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o postroženju kriterija za odabir pilota zrakoplova (B8-0031/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o vođenju računa o posljedicama buke i zagađenja u cestovnom prometu na ljudsko zdravlje u programu TEN-T (B8-0032/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o reguliranju klanja steonih krava (B8-0033/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o razvoju plastične ambalaže koja se proizvodi od otpada iz prehrambene industrije (B8-0034/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o razvoju brodova čistača (B8-0035/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o recikliranju i ponovnoj upotrebi božićnih drvaca (B8-0036/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o posljedicama upotrebe roštilja na zdravlje ljudi (B8-0037/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju obveznih kvota u poduzećima EU-a u pogledu ambalaže koja se može kompostirati (B8-0038/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potrebi da se žrtvama kiberšpijunaže zajamči trenutačna zaštita (B8-0039/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o cijepljenju protiv rotavirusa (B8-0040/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o virusu Marburg (B8-0041/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bakterijama Elizabethkingia (B8-0042/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o cjepivu protiv ebole (B8-0043/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o porastu broja slučajeva kuge (B8-0044/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bradavičastoj epidermodisplaziji (B8-0045/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bakteriji Clostridium difficile i otpornosti na antibiotike (B8-0046/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zaštiti žirafe (B8-0047/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o infekcijama koje uzrokuje hantavirus (B8-0048/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o pedikulozi i otpornosti na zdravstvene proizvode (B8-0049/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o paratuberkulozi goveda (B8-0050/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o virusu Oropouche (B8-0051/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o jamstvu za vještine (B8-0052/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zaštiti životinja tijekom prijevoza (B8-0053/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o utjecaju nanočestica koje nastaju prilikom izgaranja dizelskog goriva na trudnice i ljudske fetuse (B8-0054/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o širenju svemirskog otpada (B8-0055/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o trošku koji za zdravstvene sustave država članica predstavlja skrb o migrantima zaraženima virusom HIV-a (B8-0056/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o važnosti tjelesne aktivnosti (B8-0057/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o utjecaju vjetroelektrana na okoliš (B8-0058/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o uvođenju obaveznog liječničkog pregleda za migrante koji dolaze u Europu (B8-0059/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o razvoju električnih vozila u Europi (B8-0060/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o ekološkim rizicima povezanima s upotrebom brana (B8-0061/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o riziku od potresa povezanom s vađenjem plina iz škriljevca (B8-0062/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Gilles Lebreton. Prijedlog rezolucije o premještanju migranata (B8-0063/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o izloženosti djece radijskim frekvencijama (B8-0064/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o istraživanjima povezanima s virusom zike (B8-0065/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o makroekonomskim troškovima upotrebe pesticida (B8-0066/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o Dercumovoj bolesti (B8-0067/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bolesti Brainerd (B8-0068/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o adhezivnom kapsulitisu ramena (B8-0069/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o riziku od toksičnosti aromatiziranih tekućina u elektroničkim cigaretama (B8-0070/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o složenom sindromu regionalne boli (B8-0071/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bolesti kvrgave kože goveda (B8-0093/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o koronavirusu koji uzrokuje bliskoistočni respiratorni sindrom (B8-0094/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o rizicima povezanim s insekticidima (B8-0095/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o tehnici mutageneze (B8-0096/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o trigeminalnoj neuralgiji (B8-0097/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o rizicima prekomjerne konzumacije omega-3 masnih kiselina za zdravlje europskih građana (B8-0098/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o perfluoriranim i polifluoriranim alkiliranim tvarima (B8-0099/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o promicanju terapije bakteriofagima (B8-0100/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zdravstvenim rizicima povezanim s inhibitorima protonske pumpe (B8-0101/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o prehrani laboratorijskih štakora (B8-0102/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o centralnom kongenitalnom hipoventilacijskom sindromu (B8-0103/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o akvagenoj urtikariji (B8-0104/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o cjepivima koja sadrže aluminijeve soli (B8-0105/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o progresivnoj osificirajućoj fibrodisplaziji (B8-0106/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o širenju crva Platydemusa manokwarija (B8-0107/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o povećanju broja slučajeva skorbuta u razvijenim zemljama (B8-0108/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o napicima „bez dodanog šećera” (B8-0109/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o bolničkim bolestima u Europi (B8-0110/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o kroničnim upalnim bolestima (B8-0111/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o porastu broja slučajeva gihta (B8-0112/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o ranoj dijagnozi dijabetesa tipa 1 (B8-0113/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o dijagnosticiranju Creutzfeldt-Jakobove bolesti (B8-0114/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o istraživanju umjetne krvi (B8-0115/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o cjepivu protiv rinofarangitisa (B8-0116/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o zdravstvenim rizicima povezanima s najnovijim kontraceptivima (B8-0117/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo Doru-Claudian Frunzulică. Prijedlog rezolucije o rasipanju hrane (B8-0118/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti