Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (05318/2017 - C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sifilisu (B8-0002/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par baktēriju Bdellovibrio un multirezistento šigelozi (B8-0004/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par skolas somu svara ietekmi uz skolēnu veselību (B8-0006/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par multiplās sklerozes ārstēšanu (B8-0007/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Dišēna muskuļu distrofiju (B8-0008/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīriešu neauglību (B8-0009/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu pārstāvības līmeni zinātniskajā karjerā (B8-0010/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par personalizēto medicīnu un leikēmijas ārstēšanu (B8-0011/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnu pret salmonelozi (B8-0012/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par alkohola pārmērīgas lietošanas sekām jauniešu vidū (B8-0013/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

CULT

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Krona slimības ārstēšanu (B8-0014/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plaušu vēzi (B8-0015/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pētniecību baktēriju jomā, kas ļautu atbrīvoties no plastmasas atkritumiem okeānos (B8-0016/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par leišmaniozi un migrantu krīzi (B8-0017/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aerotoksisko sindromu (B8-0018/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopēju Eiropas standartu veicināšanu narkomāniem paredzēto terapeitisko kopienu darbinieku apmācībā (B8-0019/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret reti sastopamām slimībām (B8-0020/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par hlorheksidīnu un rezistenci pret kolistīnu (B8-0021/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Mycobacterium leprae (B8-0022/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par enerģijas ieguvi no ikdienas kustībām (B8-0023/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par masalām (B8-0027/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medicīnas nozares speciālistu pašnāvībām (B8-0028/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par papildu vakcināciju, kas tiek uzspiesta pacientiem trivalento un tetravalento vakcīnu trūkuma dēļ (B8-0030/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stingrāku kritēriju noteikšanu aviosabiedrību pilotu atlasei (B8-0031/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ceļu satiksmes trokšņa un piesārņojuma ietekmes uz cilvēka veselību ņemšanu vērā TEN-T programmā (B8-0032/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par grūsno govju kaušanas ierobežošanu (B8-0033/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plastmasas iepakojuma izgatavošanu no pārtikas rūpniecības atkritumvielām (B8-0034/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tīrīšanai paredzētu kuģu izstrādi (B8-0035/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ziemassvētku eglīšu atkārtotu izmantošanu (B8-0036/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par restu gaļas cepšanai izmantošanas ietekmi uz veselību (B8-0037/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kompostējamā iepakojuma obligāto kvotu ieviešanu ES uzņēmumos (B8-0038/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību nodrošināt tūlītēju aizsardzību kiberspiegošanas upuriem (B8-0039/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcināciju pret rota vīrusu (B8-0040/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Marburgas vīrusu (B8-0041/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par baktērijām Elizabethkingia (B8-0042/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnu pret Ebolas vīrusu (B8-0043/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mēra atkalparādīšanos (B8-0044/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kārpveida epidermodisplāziju (B8-0045/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par clostridium difficile infekciju un rezistenci pret antibiotikām (B8-0046/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par žirafu aizsardzību (B8-0047/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Hanta vīrusu infekcijām (B8-0048/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par galvas utīm un noturību pret kopšanas produktiem (B8-0049/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par govju paratuberkulozi (B8-0050/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Oropučes vīrusu (B8-0051/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Prasmju garantiju (B8-0052/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā (B8-0053/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par risku, ko grūtniecēm un cilvēku embrijiem rada dīzeļdegvielas sadegšanas rezultātā radušās nanodaļiņas (B8-0054/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kosmosa atkritumu skaita pieaugumu (B8-0055/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu izmaksām, ko rada HIV pozitīvu migrantu aprūpe (B8-0056/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par fiziskās aktivitātes nozīmi (B8-0057/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vējparku ietekmi uz vidi (B8-0058/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par obligātas medicīniskās pārbaudes ieviešanu attiecībā uz migrantiem, kas ierodas Eiropā (B8-0059/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektrotransportlīdzekļu attīstību Eiropā (B8-0060/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vides riskiem, kas saistīti ar aizsprostu izmantošanu (B8-0061/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par seismiskajiem riskiem, kas saistīti ar slānekļa gāzes ieguvi (B8-0062/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Gilles Lebreton. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu pārcelšanu (B8-0063/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu pakļaušanu radiofrekvenču iedarbībai (B8-0064/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pētījumiem saistībā ar Zikas vīrusu (B8-0065/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pesticīdu makroekonomiskajām izmaksām (B8-0066/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sāpīgo adipozi (B8-0067/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Breinerdas slimību (B8-0068/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pleca locītavas adhezīvo kapsulītu (B8-0069/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektronisko cigarešu aromatizēto šķidrumu toksiskuma risku (B8-0070/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par komplekso reģionālo sāpju sindromu (B8-0071/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par govju nodulāro dermatītu (B8-0093/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīrusu (B8-0094/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par riskiem, kas saistīti ar insekticīdiem (B8-0095/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mutaģenēzes metodi (B8-0096/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par trīszaru nerva neiralģiju (B8-0097/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par risku, ko Eiropas iedzīvotāju veselībai rada pārmērīgs omega-3 taukskābju patēriņš (B8-0098/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par perfluoralkilsavienojumiem un polifluoralkilsavienojumiem (B8-0099/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bakteriofāgu terapijas veicināšanu (B8-0100/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības riskiem saistībā ar protonu sūkņa inhibitoriem (B8-0101/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par žurku, kas paredzētas eksperimentiem ar dzīvniekiem, barošanu (B8-0102/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iedzimtu CNS alveolārās hipoventilācijas sindromu (B8-0103/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens izraisītu nātreni (B8-0104/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnām, kas satur alumīnija sāļus (B8-0105/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par progresējošo osificējošo fibrodisplāziju (B8-0106/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plakantārpu izplatību Jaungvinejā (B8-0107/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par skorbuta uzliesmojumu attīstītajās valstīs (B8-0108/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzērieniem „bez cukura” (B8-0109/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nozokomiālām slimībām Eiropā (B8-0110/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par hroniskajām iekaisuma slimībām (B8-0111/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par podagras uzliesmojumu (B8-0112/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par 1. tipa diabēta agrīnu diagnosticēšanu (B8-0113/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Kreicfelda-Jakoba slimības diagnostiku (B8-0114/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pētījumiem mākslīgo asiņu jomā (B8-0115/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnu pret rinofaringītu (B8-0116/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības apdraudējumu saistībā ar jaunākās paaudzes kontracepciju (B8-0117/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo un Doru-Claudian Frunzulică. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas izšķērdēšanu (B8-0118/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika