Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - Strasbourg

11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om syfilis (B8-0002/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Bdellovibrio bacteriovorus och multiresistent shigellos (B8-0004/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hur elevers hälsa påverkas av tunga skolväskor (B8-0006/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om behandling av multipel skleros (B8-0007/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Duchennes muskeldystrofi (B8-0008/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om manlig infertilitet (B8-0009/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om andelen kvinnor inom vetenskapliga yrken (B8-0010/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ”individualiserad behandling” och behandlingen av leukemi (B8-0011/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin mot salmonella (B8-0012/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om konsekvenserna av alltför stor alkoholkonsumtion bland ungdomar (B8-0013/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

CULT

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om behandling av Crohns sjukdom (B8-0014/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om lungcancer (B8-0015/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om forskning kring bakterier som bryter ned plast i haven (B8-0016/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om leishmaniasis och migrationskrisen (B8-0017/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om aerotoxiskt syndrom (B8-0018/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av gemensamma europeiska normer för utbildning av personal inom narkomanvården (B8-0019/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om bekämpningen av sällsynta sjukdomar (B8-0020/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om klorhexidin och kolistinresistens (B8-0021/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utvinning av energi från vardagens rörelser (B8-0023/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om mässling (B8-0027/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om självmord bland sjukvårdspersonal (B8-0028/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om extra vaccinationer som patienter tvingas ta på grund av att det är brist på trivalenta och tetravalenta vacciner (B8-0030/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om striktare kriterier för urval av civila piloter (B8-0031/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om beaktande i TEN-T-programmet av konsekvenserna av trafikbuller och avgaser för människors hälsa (B8-0032/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om villkoren för slakt av dräktiga kor (B8-0033/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utveckling av plastförpackningar som tillverkas av återvunnet avfall från livsmedelsindustrin (B8-0034/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utvecklingen av städfartyg (B8-0035/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om återvinning och återanvändning av julgranar (B8-0036/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om de negativa hälsoeffekterna av grillning (B8-0037/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av obligatoriska kvoter för komposterbara förpackningar i företagen i EU (B8-0038/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av att garantera ett omedelbart skydd för dem som utsätts för cyberspionage (B8-0039/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccinering mot rotavirus (B8-0040/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om marburgviruset (B8-0041/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om bakterierna Elizabethkingia (B8-0042/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin mot ebola (B8-0043/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ökad förekomst av pesten (B8-0044/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om epidermal dysplasi verruciform (B8-0045/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Clostridium difficile och antibiotikaresistens (B8-0046/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om skydd av giraffer (B8-0047/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hantavirusinfektioner (B8-0048/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om löss i hårbottnen och resistens mot sanitetsprodukter (B8-0049/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om paratuberkulos hos nötkreatur (B8-0050/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om oropoucheviruset (B8-0051/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om kompetensgarantin (B8-0052/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om skydd av djur under transport (B8-0053/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om effekten av nanopartiklar från förbränning av diesel på gravida kvinnor och foster (B8-0054/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om den växande mängden rymdskrot (B8-0055/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kostnaderna för vård av hivpositiva migranter för medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem (B8-0056/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vikten av fysisk aktivitet (B8-0057/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vindkraftparkers inverkan på miljön (B8-0058/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om införande av obligatorisk läkarundersökning av migranter som kommer till Europa (B8-0059/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utvecklingen av elfordon i Europa (B8-0060/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om miljörisker med dammar (B8-0061/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om seismiska risker i samband med utvinning av skiffergas (B8-0062/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Gilles Lebreton. Förslag till resolution om omplacering av migranter (B8-0063/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om barns exponering för radiofrekvenser (B8-0064/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om forskning kring zikaviruset (B8-0065/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om de makroekonomiska kostnaderna för bekämpningsmedel (B8-0066/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om adiposis dolorosa (B8-0067/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Brainerd diarré (B8-0068/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om adhesiv kapsulit i skulderleden (s.k. frusen skuldra) (B8-0069/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om risken för att smaksatta vätskor till e-cigaretter är giftiga (B8-0070/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om komplext regionalt smärtsyndrom (B8-0071/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om lumpy skin disease hos nötkreatur (B8-0093/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Coronaviruset MERS (B8-0094/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om de risker som är förknippade med insekticider (B8-0095/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om mutagenesteknik (B8-0096/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om trigeminusneuralgi (B8-0097/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hälsoriskerna för européer med ett för stort intag av omega-3-fettsyror (B8-0098/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om poly- och perfluorerade alkylsubstanser (B8-0099/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om främjande av fagterapi (B8-0100/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hälsorisker förknippade med protonpumpshämmare (B8-0101/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om näring till råttor som är ämnade för djurförsök (B8-0102/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (B8-0103/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om aquagen urticaria (vattenallergi) (B8-0104/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin som innehåller aluminiumsalter (B8-0105/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om fibrodysplasia ossificans progressiva (B8-0106/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om spridning av plattmask från Nya Guinea (B8-0107/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om den ökade förekomsten av skörbjugg i de utvecklade länderna (B8-0108/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ”sockerfria” drycker (B8-0109/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vårdrelaterade infektioner i Europa (B8-0110/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kroniska inflammatoriska sjukdomar (B8-0111/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ökad förekomst av gikt (B8-0112/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om tidig diagnos av typ I-diabetes (B8-0113/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om diagnos av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom (B8-0114/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om forskning kring konstgjort blod (B8-0115/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin mot inflammation i nässvalgrummet (B8-0116/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hälsoriskerna förknippade med den senaste generationens preventivmedel (B8-0117/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo och Doru-Claudian Frunzulică. Förslag till resolution om matsvinn (B8-0118/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy