Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. února 2017 - Štrasburk

12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. ledna 2017)

výbor DEVE, výbor FEMM

- Provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (2017/2012(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)

výbor INTA, výbor FEMM

- Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (2017/2015(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor ECON

- Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy (2017/2005(INI))

výbor ENVI

- Úsilí EU v oblasti udržitelnosti (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(stanovisko: DEVE, CULT, AGRI)

výbor REGI

- Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody z konference COP 21 o změně klimatu (2017/2006(INI))

výbor JURI

- Kontrola uplatňování práva EU v roce 2015 (2017/2011(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO)

- Výroční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2015 (2017/2010(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Trojrozměrný tisk: výzva v oblastech práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti (2017/2007(INI))
(stanovisko: IMCO)

výbor FEMM

- Posílení hospodářského postavení žen v soukrromém a veřejném sektoru v EU (2017/2008(INI))
(stanovisko: EMPL)

vyšetřovací výbor PANA

- Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (2017/2013(INI))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor AFET

- Řešení stále užšího prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (2016/2324(INI))
předáno příslušnému výboru: DEVE (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: AFET (článek 54 jednacího řádu)

výbor JURI

- On-line platformy a jednotný digitální trh (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
předáno příslušnému výboru: ITRE, IMCO
stanovisko: EMPL, JURI, REGI

výbor FEMM

- Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (2016/2239(INI))
předáno příslušnému výboru AFET
stanovisko: FEMM

- Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (2016/2142(INI))
předáno příslušnému výboru CULT
stanovisko: FEMM, EMPL

- Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu (2016/2269(INI))
předáno příslušnému výboru EMPL
stanovisko: FEMM, ECON

- Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (2016/2301(INI))
předáno příslušnému výboru INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích (2015/2062(INI))
předáno příslušnému výboru LIBE
stanovisko: FEMM

- Zavádění nástrojů politiky soudržnosti ze strany regionů s cílem řešit demografickou změnu (2016/2245(INI))
předáno příslušnému výboru REGI
stanovisko: FEMM

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. ledna 2017)

výbor DEVE (článek 54 jednacího řádu)

- Řešení stále užšího prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (2016/2324(INI))
(stanovisko: AFET) (článek 54 jednacího řádu)

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. února 2017)

- Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
výbory: AFET, DEVE, BUDG
(stanovisko: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. ledna 2017)

- Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (2017/2015(INI))
výbory: INTA, FEMM
(stanovisko: DEVE)

Právní upozornění - Ochrana soukromí