Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2017 - Strasbourg

12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19. tammikuuta 2017)

DEVE-valiokunta, FEMM-valiokunta

- Yhteisen valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpano - Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016-2020) (2017/2012(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA)

INTA-valiokunta, FEMM-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (2017/2015(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

ECON-valiokunta

- Kohti katettujen joukkolainojen EU:n laajuista kehystä (2017/2005(INI))

ENVI-valiokunta

- Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (COM(2016)0739) – ( 2017/2009(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, CULT, AGRI)

REGI-valiokunta

- EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa (2017/2006(INI))

JURI-valiokunta

- EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2015 (2017/2011(INI))
(lausuntoa varten: PETI, AFCO)

- Vuosikertomus 2015 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (2017/2010(INI))
(lausuntoa varten: AFCO)

- Kolmiulotteinen valmistaminen, teollis- ja tekijänoikeuksien sekä siviilioikeudellisen vastuun alan haaste (2017/2007(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

FEMM-valiokunta

- Naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa (2017/2008(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

PANA-tutkintavaliokunta

- Kertomus rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (2017/2013(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

AFET-valiokunta

- Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (2016/2324(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 54 artikla)

JURI-valiokunta

- Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE, IMCO
lausuntoa varten: EMPL, JURI, REGI

FEMM-valiokunta

- Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten kansanmurhan, yhteydessä (2016/2239(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM

- Akateeminen jatko- ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (2016/2142(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

- Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (2016/2269(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM, ECON

- Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (2016/2301(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Vankilajärjestelmät ja -olot (2015/2062(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM

- Koheesiopolitiikan välineiden käyttö alueilla väestörakenteen muutoksen hallinnassa (2016/2245(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: FEMM

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19. tammikuuta 2017)

DEVE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (2016/2324(INI))
(lausuntoa varten: AFET) (työjärjestyksen 54 artikla)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. helmikuuta 2017)

- Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
valiokunnat: AFET, DEVE, BUDG
(lausuntoa varten: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19. tammikuuta 2017)

- Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (2017/2015(INI))
valiokunnat: INTA, FEMM
(lausuntoa varten: DEVE)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö