Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 16. veljače 2017. - Strasbourg

12. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 19. siječnja 2017.)

Odbor DEVE, Odbor FEMM

- Provedba Zajedničkog radnog dokumenta službi Komisije (SWD(2015)0182): Rodna jednakost i jačanje položaja žena: vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016. – 2020. do preobrazbe života djevojčica i žena (2017/2012(INI))
(mišljenje: AFET, INTA)

Odbor INTA, Odbor FEMM

- Jednakost spolova u trgovinskim sporazumima EU-a (2017/2015(INI))
(mišljenje: DEVE)

Odbor ECON

- Prema paneuropskom okviru obveznica (2017/2005(INI))

Odbor ENVI

- Djelovanje EU-a u interesu održivosti (COM(2016)0739) – (2017/2009(INI))
(mišljenje: DEVE, CULT, AGRI)

Odbor REGI

- Uloga regija i gradova u EU-u u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama (2017/2006(INI))

Odbor JURI

- Praćenje primjene prava EU-a tijekom 2015. (2017/2011(INI))
(mišljenje: PETI, AFCO)

- Godišnje izvješće za 2015. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (2017/2010(INI))
(mišljenje: AFCO)

- Tordimenzionalni ispis, izazov u području prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravne odgovornosti (2017/2007(INI))
(mišljenje: IMCO)

Odbor FEMM

- Ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u (2017/2008(INI))
(mišljenje: EMPL)

Istražni odbor PANA

- Izvješće o istrazi o pranju novca, izbjegavanju poreza i utaji poreza (2017/2013(INI))

Izmjena upućivanja (članak 53. Poslovnika)

Odbor AFET

- Borba protiv sve manjeg prostora koji se dodjeljuje civilnom društvu u zemljama u razvoju (2016/2324(INI))
upućeno nadležnom odboru: DEVE (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: AFET (članak 54. Poslovnika)

Odbor JURI

- Internetske platforme i jedinstveno digitalno tržište (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
upućeno nadležnom odboru: ITRE, IMCO
mišljenje: EMPL, JURI, REGI

Odbor FEMM

- Rješavanje pitanja kršenja ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid (2016/2239(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: FEMM

- Daljnje akademsko usavršavanje i usavršavanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (2016/2142(INI))
upućeno nadležnom odboru: CULT
mišljenje: FEMM, EMPL

- Borba protiv nejednakosti kao sredstvo za poticanje otvaranja radnih mjesta i rasta (2016/2269(INI))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: FEMM, ECON

- Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (2016/2301(INI))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Zatvorski sustavi i uvjeti u zatvorima (2015/2062(INI))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: FEMM

- Regionalna primjena instrumenata kohezijske politike kao odgovor na demografske promjene (2016/2245(INI))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: FEMM

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 19. siječnja 2017.

Odbor DEVE (članak 54. Poslovnika)

- Borba protiv sve manjeg prostora koji se dodjeljuje civilnom društvu u zemljama u razvoju (2016/2324(INI))
(mišljenje: AFET) (članak 54. Poslovnika)

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. veljače 2017.

- Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i uspostava jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
odbori: AFET, DEVE, BUDG
(mišljenje: ECON, CONT, LIBE, INTA)

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 19. siječnja 2017.

- Jednakost spolova u trgovinskim sporazumima EU-a (2017/2015(INI))
odbori: INTA, FEMM
(mišljenje: DEVE)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti