Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 16 d. - Strasbūras

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. sausio 19 d.)

DEVE komitetas, FEMM komitetas

- Bendro tarnybų darbinio dokumento „Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ (SWD(2015)0182) įgyvendinimas (2017/2012(INI))
(Nuomonė: AFET, INTA)

INTA komitetas, FEMM komitetas

- Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (2017/2015(INI))
(Nuomonė: DEVE)

ECON komitetas

- Visos Europos padengtų obligacijų sistemos kūrimas (2017/2005(INI))

ENVI komitetas

- ES veiksmai remiant tvarumą (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(nuomonė: DEVE, CULT, AGRI)

REGI komitetas

- ES regionų ir miestų vaidmuo įgvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21) (2017/2006(INI))

JURI komitetas

- ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2014 m.) (2017/2011(INI))
(Nuomonė: PETI, AFCO)

- Metinė 2015 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaita (2017/2010(INI))
(Nuomonė: AFCO)

- Trimatis spausdinimas – iššūkis intelektinės nuosavybės teisių ir civilinės atsakomybės srityse (2017/2007(INI))
(Nuomonė: IMCO)

FEMM komitetas

- Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (2017/2008(INI))
(Nuomonė: EMPL)

PANA tyrimo komitas

- Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo ataskaita (2017/2013(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

AFET komitetas

- Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (2016/2324(INI))
perduota atsakingam komitetui: DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

JURI komitetas

- Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
perduota atsakingam komitetui: : ITRE, IMCO
nuomonė: EMPL, JURI, REGI

FEMM komitetas

- Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (2016/2239(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: FEMM

- Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (2016/2142(INI))
Perduota atsakingam komitetui: CULT
Nuomonė: FEMM, EMPL

- Kova su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys (2016/2269(INI))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: FEMM, ECON

- Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (2016/2301(INI))
Perduota atsakingam komitetui: INTA
Nuomonė: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Įkalinimo įstaigų sistema ir sąlygos jose (2015/2062(INI))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: FEMM

- Sanglaudos politikos priemonių taikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (2016/2245(INI))
Perduota atsakingam komitetui: REGI
Nuomonė: FEMM

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. sausio 19 d.)

DEVE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (2016/2324(INI))
(nuomonė: AFET) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. vasario 9 d.)

- Europos darnaus vystymosi fondo (EDVS) ir EDVS garantijos bei EDVS garantijų fondo sukūrimas (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
komitetai: AFET, DEVE, BUDG
(nuomonė: ECON, CONT, LIBE, INTA)

Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. sausio 19 d.

- Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (2017/2015(INI))
komitetai: INTA, FEMM
(nuomonė: DEVE)

Teisinė informacija - Privatumo politika