Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - Strasburg

12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 stycznia 2017 r.)

komisja DEVE, komisja FEMM

- Wdrożenie wspólnego dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” (2017/2012(INI))
(opinia: AFET, INTA)

komisja INTA, komisja FEMM

- Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (2017/2015(INI))
(opinia: DEVE)

komisja ECON

- W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (2017/2005(INI))

komisja ENVI

- Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (COM(2016)0739)) – (2017/2009(INI))
(opinia: DEVE, CULT, AGRI)

komisja REGI

- Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (2017/2006(INI))

komisja JURI

- Kontrola stosowania prawa UE w 2015 r. (2017/2011(INI))
(opinia: PETI, AFCO)

- Sprawozdanie roczne za rok 2015 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (2017/2010(INI))
(opinia: AFCO)

- Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (2017/2007(INI))
(opinia: IMCO)

komisja FEMM

- Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (2017/2008(INI))
(opinia: EMPL)

komisja śledcza PANA

- Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (2017/2013(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja AFET

- Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (2016/2324(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. : DEVE (art. 54 Regulaminu)
opinia: AFET (art. 54 Regulaminu)

komisja JURI

- Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. : ITRE, IMCO
opinia: EMPL, JURI, REGI

komisja FEMM

- Reakcja na łamanie praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (2016/2239(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. AFET
opinia: FEMM

- Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (2016/2142(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. CULT
opinia: FEMM, EMPL

- Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (2016/2269(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL
opinia: FEMM, ECON

- Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (2016/2301(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. INTA
opinia: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Systemy i warunki więzienne (2015/2062(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE
opinia: FEMM

- Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (2016/2245(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. REGI
opinia: FEMM

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 stycznia 2017 r.

komisja DEVE (art. 54 Regulaminu)

- Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (2016/2324(INI))
(opinia: AFET) (art. 54 Regulaminu)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 lutego 2017 r.

- Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFSD) oraz ustanowienie gwarancji dla EFSD i funduszu gwarancyjnego dla EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
komisje: AFET, DEVE, BUDG
(opinia: ECON, CONT, LIBE, INTA)

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 stycznia 2017 r.

- Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (2017/2015(INI))
komisje: INTA, FEMM
(opinia: DEVE)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności