Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 16. februar 2017 - Strasbourg

12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 19. januarja 2017)

odbor DEVE, odbor FEMM

- Izvajanje delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (2017/2012(INI))
(mnenje: AFET, INTA)

odbor INTA, odbor FEMM

- Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (2017/2015(INI))
(mnenje: DEVE)

odbor ECON

- Vseevropskemu okviru za krite obveznice naproti (2017/2005(INI))

odbor ENVI

- Ukrepanje EU za trajnost (COM(2016)0739)) - (2017/2009(INI))
(mnenje: DEVE, CULT, AGRI)

odbor REGI

- Vloga regij in mest EU pri izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (2017/2006(INI))

odbor JURI

- Spremljanje uporabe prava EU v letu 2015 (2017/2011(INI))
(mnenje: PETI, AFCO)

- Letno poročilo 2015 o subsidiarnosti in sorazmernosti (2017/2010(INI))
(mnenje: AFCO)

- Tridimenzionalno tiskanje, izziv na področjih pravic intelektualne lastnine in civilne odgovornosti (2017/2007(INI))
(mnenje: IMCO)

odbor FEMM

- Krepitev ekonomske vloge žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU (2017/2008(INI))
(mnenje: EMPL)

preiskovalni odbor PANA

- Poročilo o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje (2017/2013(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor AFET

- Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju (2016/2324(INI))
posredovano pristojni : DEVE (člen 54 Poslovnika)
mnenje: AFET (člen 54 Poslovnika)

odbor JURI

- Spletne platforme in enotni digitalni trg (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
posredovano pristojni : ITRE, IMCO
mnenje: EMPL, JURI, REGI

odbor FEMM

- Obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu (2016/2239(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: FEMM

- Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo kot del evropske strategije za vseživljenjsko učenje (2016/2142(INI))
posredovano pristojnemu odboru: CULT
mnenje: FEMM, EMPL

- Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (2016/2269(INI))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: FEMM, ECON

- Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (2016/2301(INI))
posredovano pristojnemu odboru: INTA
mnenje: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Zaporniški sistemi in pogoji (2015/2062(INI))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: FEMM

- Uporaba instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (2016/2245(INI))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: FEMM

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 19. januarja 2017)

odbor DEVE (člen 54 Poslovnika)

- Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju (2016/2324(INI))
(mnenje: AFET) (člen 54 Poslovnika)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. februarja 2017)

- Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
odbori: AFET, DEVE, BUDG
(mnenje: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 19. januarja 2017)

- Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (2017/2015(INI))
odbori: INTA, FEMM
(mnenje: DEVE)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov