Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Стратегия за въздухоплаването в Европа (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес
  3.2.Екзекуции в Кувейт и Бахрейн
  3.3.Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Реч на Джъстин Трюдо, министър-председател на Канада
 6.Време за гласуване
  6.1.Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес (гласуване)
  6.2.Екзекуции в Кувейт и Бахрейн (гласуване)
  6.3.Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека (гласуване)
  6.4.Борбата срещу тероризма ***I (гласуване)
  6.5.Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници ***I (гласуване)
  6.6.Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (гласуване)
  6.7.Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон (гласуване)
  6.8.Бюджетен капацитет за еврозоната (гласуване)
  6.9.Гражданскоправни норми за роботиката (гласуване)
  6.10.Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (гласуване)
  6.11.Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове (гласуване)
  6.12.Стратегия за въздухоплаването в Европа (гласуване)
  6.13.Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (гласуване)
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Петиции
 11.Внесени документи
 12.Решения относно някои документи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (285 kb) Списък на присъствалите (60 kb)    Поименни гласувания (3552 kb) 
 
Протокол (89 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (53 kb) Поименни гласувания (151 kb) 
 
Протокол (295 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Резултати от различните гласувания (782 kb) Поименни гласувания (2404 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност