Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 16 februari 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Een luchtvaartstrategie voor Europa (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.De situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua, de kwestie Francisca Ramírez
  3.2.Executies in Koeweit en Bahrein
  3.3.Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten
 4.Welkomstwoord
 5.Toespraak van Justin Trudeau, premier van Canada
 6.Stemmingen
  6.1.De situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua, de kwestie Francisca Ramírez (stemming)
  6.2.Executies in Koeweit en Bahrein (stemming)
  6.3.Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)
  6.4.Terrorismebestrijding ***I (stemming)
  6.5.Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen ***I (stemming)
  6.6.Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie (stemming)
  6.7.Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon (stemming)
  6.8.Begrotingscapaciteit voor de eurozone (stemming)
  6.9.Civielrechtelijke bepalingen over robotica (stemming)
  6.10.Europees cloudinitiatief (stemming)
  6.11.Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen (stemming)
  6.12.Een luchtvaartstrategie voor Europa (stemming)
  6.13.Vertraagde uitvoering van operationele programma's ESI-fondsen - effect op cohesiebeleid en de verdere voortgang (stemming)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Verzoekschriften
 11.Ingekomen stukken
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (258 kb)  Presentielijst (60 kb)
 
Notulen (84 kb)  Presentielijst (11 kb)  Uitslag van de stemming (48 kb)  Hoofdelijke stemming (149 kb)
 
Notulen (270 kb)  Presentielijst (62 kb)  Uitslag van de stemming (750 kb)  Hoofdelijke stemming (2380 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid