Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  3.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez
  3.2.Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie
  3.3.Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
 4.Oficjalne powitanie
 5.Przemówienie premiera Kanady Justina Trudeau
 6.Głosowanie
  6.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (głosowanie)
  6.2.Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie (głosowanie)
  6.3.Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  6.4.Zwalczanie terroryzmu ***I (głosowanie)
  6.5.Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych ***I (głosowanie)
  6.6.Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (głosowanie)
  6.7.Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (głosowanie)
  6.8.Możliwości budżetowe strefy euro (głosowanie)
  6.9.Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (głosowanie)
  6.10.Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (głosowanie)
  6.11.Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (głosowanie)
  6.12.Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (głosowanie)
  6.13.Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (głosowanie)
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Petycje
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (260 kb) Lista obecności (60 kb)    Głosowanie imienne (3552 kb) 
 
Protokół (85 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (51 kb) Głosowanie imienne (149 kb) 
 
Protokół (276 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (759 kb) Głosowanie imienne (2311 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności