Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Stratégia v oblasti letectva pre Európu (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej
  3.2.Popravy v Kuvajte a Bahrajne
  3.3.Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv
 4.Oficiálne privítanie
 5.Prejav kanadského premiéra Justina Trudeaua
 6.Hlasovanie
  6.1.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej (hlasovanie)
  6.2.Popravy v Kuvajte a Bahrajne (hlasovanie)
  6.3.Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  6.4.Boj proti terorizmu ***I (hlasovanie)
  6.5.Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I (hlasovanie)
  6.6.Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie (hlasovanie)
  6.7.Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy (hlasovanie)
  6.8.Rozpočtová kapacita pre eurozónu (hlasovanie)
  6.9.Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (hlasovanie)
  6.10.Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (hlasovanie)
  6.11.Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (hlasovanie)
  6.12.Stratégia v oblasti letectva pre Európu (hlasovanie)
  6.13.Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (hlasovanie)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Petície
 11.Predloženie dokumentov
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (257 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Hlasovania podľa mien (3552 kb) 
 
Zápisnica (86 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (51 kb) Hlasovania podľa mien (149 kb) 
 
Zápisnica (272 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (774 kb) Hlasovania podľa mien (2319 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia