Index 
Jegyzőkönyv
PDF 271kWORD 84k
2017. február 16., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Európai légi közlekedési stratégia (vita)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  3.1.Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában, Francesca Ramirez ügye
  3.2.Kivégzések Kuvaitban és Bahreinben
  3.3.Guatemala, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete
 4.Köszöntés
 5.Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök felszólalása
 6.Szavazások órája
  6.1.Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában, Francesca Ramirez ügye (szavazás)
  6.2.Kivégzések Kuvaitban és Bahreinben (szavazás)
  6.3.Guatemala, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (szavazás)
  6.4.Terrorizmus elleni küzdelem ***I (szavazás)
  6.5.A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése ***I (szavazás)
  6.6.Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és módosítások (szavazás)
  6.7.Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javítása (szavazás)
  6.8.Az euróövezet költségvetési kapacitása (szavazás)
  6.9.A robotikára vonatkozó polgári jogi szabályok (szavazás)
  6.10.Európai számításifelhő-kezdeményezés (szavazás)
  6.11.Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása (szavazás)
  6.12.Európai légi közlekedési stratégia (szavazás)
  6.13.Az esb-alapok operatív programjainak késedelmes végrehajtása – a kohéziós politikára kifejtett hatás és a következő lépések (szavazás)
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Petíciók
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 14.A következő ülések időpontja
 15.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. Európai légi közlekedési stratégia (vita)

Jelentés az európai légi közlekedési stratégiáról [2016/2062(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ole Christensen (az EMPL bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tibor Szanyi (az ENVI bizottság véleményének előadója), Anneleen Van Bossuyt (az IMCO bizottság véleményének előadója), Deirdre Clune, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout és Paloma López Bermejo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes és Nicola Caputo.

Felszólal: Violeta Bulc és Pavel Telička.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.12. pont .


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában, Francesca Ramirez ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post és Molly Scott Cato előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.1. pont .


3.2. Kivégzések Kuvaitban és Bahreinben

Állásfoglalási indítványok B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fabio Massimo Castaldo, és Mark Demesmaeker előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Alyn Smith és Fabio Massimo Castaldo előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Tunne Kelam és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias és Ignazio Corrao.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.2. pont .


3.3. Guatemala, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete

Állásfoglalási indítványok B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán és Ernest Urtasun előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Kelly és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo és José Inácio Faria.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.3. pont .


4. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Tamar Khulordava által vezetett grúz küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök

5. Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök felszólalása

11.10 és 11.30 között, Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke beszédet mond a Parlamentben.


(A 11.30-kor megszakított ülést 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

Felszólal: Sander Loones és Eugen Freund.


6.1. Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában, Francesca Ramirez ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 és B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0156/2017

(amely a B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 és B8-0168/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Javi López, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Gesine Meissner, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0043)

(A B8-0158/2017 és B8-0169/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


6.2. Kivégzések Kuvaitban és Bahreinben (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 és B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0150/2017

(amely a B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 és B8-0165/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström és Gesine Meissner, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0044)

(A B8-0151/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.3. Guatemala, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 és B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0152/2017

(amely a B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 és B8-0167/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Gesine Meissner, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga és Estefanía Torres Martínez.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0045)

(A B8-0166/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.4. Terrorizmus elleni küzdelem ***I (szavazás)

Jelentés a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0046)

Felszólalások

A szavazás előtt Cornelia Ernst kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodásról szóló szavazás előtt szavazzanak. A Parlament elutasítja a kérést.


6.5. A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése ***I (szavazás)

Jelentés az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0047)


6.6. Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és módosítások (szavazás)

Jelentés az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról [2014/2248(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az AFCO bizottság nyújtotta be)

Elfogadva. (P8_TA(2017)0048)


6.7. Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javítása (szavazás)

Jelentés az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javításáról [2014/2249(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Mercedes Bresso és Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az AFCO bizottság nyújtotta be)

Elfogadva. (P8_TA(2017)0049)


6.8. Az euróövezet költségvetési kapacitása (szavazás)

Jelentés az euróövezet költségvetési kapacitásáról [2015/2344(INI)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Reimer Böge és Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (a GUE/NGL képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az EFDD képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (a BUDG és az ECON bizottság nyújtotta be)

Elfogadva. (P8_TA(2017)0050)

Felszólalások
A szavazás előtt Sander Loones kéri a szavazás elhalasztását. Fabio De Masi támogatja a kérést, Pervenche Berès pedig ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (222 mellette, 355 ellene, 39 tartózkodás).

A szavazás után, Gianni Pittella.


6.9. A robotikára vonatkozó polgári jogi szabályok (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról [2015/2103(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0051)


6.10. Európai számításifelhő-kezdeményezés (szavazás)

Jelentés az Európai számításifelhő-kezdeményezésről [2016/2145(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ITRE bizottság nyújtotta be)

Elfogadva. (P8_TA(2017)0052)


6.11. Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása (szavazás)

Jelentés a munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházásokról – Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása: a jelentés értékelése a közös rendelkezésekről szóló rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint [2016/2148(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0053)


6.12. Európai légi közlekedési stratégia (szavazás)

Jelentés az európai légi közlekedési stratégiáról [2016/2062(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0054)


6.13. Az esb-alapok operatív programjainak késedelmes végrehajtása – a kohéziós politikára kifejtett hatás és a következő lépések (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0055)


7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Monika Hohlmeier -jelentés - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Guy Verhofstadt -jelentés - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Mady Delvaux -jelentés - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Lambert van Nistelrooij -jelentés - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Pavel Telička -jelentés - A8-0021/2017
Diane James.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


10. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2017. február 14.

(*) titkos név

Marcel Müller (1438/2016); (*) (1439/2016); (*) (1440/2016); (*) (1441/2016); Martine Roirand (1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (1443/2016); David Nauta (1444/2016); (*) (1445/2016); (*) (1446/2016); Anita Krauße (1447/2016); (*) (1448/2016); (*) (1449/2016); (*) (1450/2016); (*) (1451/2016); (*) (1452/2016); Karl Herr (1453/2016); (*) (1454/2016); Ingo Tekaat (1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (1457/2016); (*) (1458/2016); (*) (1459/2016); Flavio Miccono (1460/2016); (*) (1461/2016); (*) (1462/2016); (*) (1463/2016); Danielle Van Hulst (1464/2016); Jens Genzer (1465/2016); Philipp Schmagold (1466/2016); Zbigniew Kiedacz (1467/2016); Luca Ferioli (1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (1469/2016); (*) (1470/2016); (*) (1471/2016); (*) (1472/2016); (*) (1473/2016); (*) (1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (1475/2016); (*) (1476/2016); (*) (1477/2016); Simon Baraldi (1478/2016); (*) (1479/2016); (*) (1480/2016); (*) (1481/2016); (*) (1482/2016); Paola Guaitoli (1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (1484/2016); (*) (1485/2016); (*) (1486/2016); (*) (1487/2016); Constantin Bostan (1488/2016); (*) (1489/2016); (*) (1490/2016); (*) (1491/2016); Fotios Batzios (1492/2016); Xavier Díez (1493/2016); (*) (1494/2016); Kenneth May (1495/2016); Thomas Pfister (1496/2016); Panagiotis Leliatsos (1497/2016); Örs Orosz (1498/2016); Dirk Emmermann (1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (1500/2016); Marco Bava (1501/2016); (*) (1502/2016); (*) (1503/2016); (*) (1504/2016); Anita Krauße (1505/2016); (*) (1506/2016); (*) (1507/2016); (*) (1508/2016); (*) (1509/2016); (*) (1510/2016); (*) (1511/2016); Jose Booij (1512/2016); Benjamin Rzepka (1513/2016); Benjamin Rzepka (1514/2016); Irina Velinova (1515/2016); Safa Souhail (1516/2016); (*) (1517/2016); (*) (1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (1519/2016); (*) (1520/2016); Nicolò De Bigontina (1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (1523/2016); (*) (1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (1525/2016); (*) (1526/2016); (*) (1527/2016); Rocco Sofi (1528/2016); (*) (1529/2016); (*) (1530/2016); (*) (1531/2016); (*) (1532/2016); (*) (1533/2016); (*) (1534/2016); (*) (1535/2016); (*) (1536/2016); (*) (1537/2016); (*) (1538/2016); (*) (1539/2016); (*) (1540/2016); (*) (1541/2016); (*) (1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (1544/2016); (*) (1545/2016); (*) (1546/2016); (*) (1547/2016); (*) (1548/2016); (*) (1549/2016); (*) (1550/2016); (*) (1551/2016); (*) (1552/2016); (*) (1553/2016); (*) (1554/2016); (*) (1555/2016); (*) (1556/2016); (*) (1557/2016); Flavio Miccono (0001/2017); (*) (0002/2017); (*) (0003/2017); Andrzej Halicki (0004/2017); Jouko Palmroth (0005/2017); Triin Saag (0006/2017); (*) (0007/2017); Anton Lazarus (0008/2017); Adnan Saeed (0009/2017); (*) (0010/2017); Pedro José Romero Matos (0011/2017); Hans-Joachim Czirski (0012/2017); Martin Kleineidam (0013/2017); (*) (0014/2017); Simon Baraldi (0015/2017); (*) (0016/2017); Jens Genzer (0017/2017); (*) (0018/2017); Helmut Schwaiger (0019/2017); (*) (0020/2017); Georgios Floras (0021/2017); Giorgio Guarino (0022/2017); Giorgio Guarino (0023/2017); (*) (0024/2017); Simon Ferrigno (0025/2017); Norbert Grass (0026/2017); (*) (0027/2017); (*) (0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (0030/2017); (*) (0031/2017); (*) (0032/2017); (*) (0033/2017); Gunars Ruskulis (0034/2017); Benjamin Dieke (0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (0036/2017); Rolf Picker (0037/2017); Jonathan Tennant (0038/2017); (*) (0039/2017); (*) (0040/2017); (*) (0041/2017); (*) (0042/2017); Matjaž Založnik (0043/2017); (*) (0044/2017); Zornitsa Stratieva (0045/2017); Mark Walker-Stewart (0046/2017); Elba Trujillo Mesa (0047/2017); (*) (0048/2017); Piotr Grabowski (0049/2017); Stanisław Orlikowski (0050/2017); (*) (0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (0052/2017); (*) (0053/2017); (*) (0054/2017).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2017. február 14-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a szifiliszről (B8-0002/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Bdellovibrio baktériumról és a többféle gyógyszernek ellenálló vérhasról (B8-0004/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Paenibacillus sp. LC231-ről (B8-0005/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az iskolatáskák súlyának a tanulók egészségére gyakorolt hatásáról (B8-0006/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a sclerosis multiplex kezeléséről (B8-0007/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Duchenne-féle izomdisztrófiáról (B8-0008/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a férfi terméketlenségről (B8-0009/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a nők tudományos életben való képviseletéről (B8-0010/2017)

utalva

illetékes :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a személyre szabott orvoslásról és a leukémia kezeléséről (B8-0011/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a szalmonellózis elleni védőoltásról (B8-0012/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a fiatalok túlzott alkoholfogyasztásának következményeiről (B8-0013/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

CULT

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Crohn-betegség kezeléséről (B8-0014/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a tüdőrákról (B8-0015/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány azon baktériumokkal kapcsolatos kutatásokról, amelyek lehetővé teszik az óceánban található műanyagok felszámolását (B8-0016/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Leishmania-fertőzésről és a migrációs válságról (B8-0017/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az aerotoxikus szindrómáról (B8-0018/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kábítószerfüggők terápiás közösségeiben dolgozók képzésére vonatkozó közös európai normák előmozdításáról (B8-0019/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a ritka betegségek elleni küzdelemről (B8-0020/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a klórhexidinről és a kolisztinrezisztenciáról (B8-0021/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Mycobacterium leprae baktériumról (B8-0022/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a mindennapi közlekedésből származó energia visszanyeréséről (B8-0023/2017)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a kanyaróról (B8-0027/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az egészségügyi ágazatban dolgozók öngyilkosságáról (B8-0028/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a betegek számára a tri- és tetravalens vakcinák miatt kötelezővé váló további védőoltásokról (B8-0030/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a légiforgalmi pilóták kiválasztására vonatkozó feltételek szigorításáról (B8-0031/2017)

utalva

illetékes :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a TEN-T program keretein belül keletkező közúti szennyezés és zaj emberi egészségre gyakorolt hatásának figyelembevételéről (B8-0032/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a vemhes tehenek levágásának szabályozásáról (B8-0033/2017)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az élelmiszeripari hulladékból származó műanyag csomagolás fejlesztéséről (B8-0034/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a takarítóhajók építéséről (B8-0035/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a karácsonyfák újrahasznosításáról és újrafelhasználásáról (B8-0036/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a grillezés egészségre gyakorolt hatásairól (B8-0037/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a komposztálható csomagolásra vonatkozó kötelező kvóták uniós vállalkozások részére történő előírásának bevezetéséről (B8-0038/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kiberkémkedés áldozatai részére biztosítandó azonnali védelem szükségességéről (B8-0039/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a rotavírusok elleni védőoltásról (B8-0040/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Marburg-vírusról (B8-0041/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az Elizabethkingia baktériumokról (B8-0042/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az ebola elleni védőoltásról (B8-0043/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a pestis kiújulásáról (B8-0044/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az epidermodiszplázia verruciformisról (B8-0045/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Clostridium difficile baktériumról és antibiotikumokkal szembeni ellenállásról (B8-0046/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a zsiráfok védelméről (B8-0047/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a hantavírus-fertőzésekről (B8-0048/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a fejtetvességről és az egészségügyi termékekkel szembeni ellenállásról (B8-0049/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a szarvasmarhák álgümőkóros bélgyulladásáról (B8-0050/2017)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az Oropuche vírusról (B8-0051/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a készséggaranciáról (B8-0052/2017)

utalva

illetékes :

CULT

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az állatok szállítás közbeni védelméről (B8-0053/2017)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a dízel égésekor keletkező nanorészecskéknek a várandós nőkre és a magzatra gyakorolt hatásáról (B8-0054/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a kozmikus hulladék mennyiségének növekedéséről (B8-0055/2017)

utalva

illetékes :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a HIV-pozitív migránsok kezelésének a tagállamok egészségügyi rendszereiben felmerülő költségéről (B8-0056/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a fizikai aktivitás fontosságáról (B8-0057/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a szélerőművek környezeti hatásáról (B8-0058/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az európai területre érkező migránsok kötelező orvosi vizsgálatának bevezetéséről (B8-0059/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az elektromos járművek fejlesztéséről Európában (B8-0060/2017)

utalva

illetékes :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a gátak alkalmazásához kapcsolódó környezeti kockázatokról (B8-0061/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a palagáz-kitermeléshez kapcsolódó földrengésveszélyről (B8-0062/2017)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Gilles Lebreton. Állásfoglalási indítvány a migránsok Unión belüli áthelyezéséről (B8-0063/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a gyermekek rádiófrekvenciáknak való kitettségéről (B8-0064/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Zika-vírussal kapcsolatos kutatásról (B8-0065/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a növényvédő szerek makroökonómiai költségeiről (B8-0066/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Dercum-betegségről (B8-0067/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Brainerd-kórról (B8-0068/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a befagyott váll szindrómáról (adhesive capsulitis) (B8-0069/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az elektronikus cigarettákhoz gyártott aromás folyadék toxicitásának veszélyéről (B8-0070/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a komplex regionális fájdalom szindrómáról (B8-0071/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a szarvasmarhafélék bőrcsomósodáskórjáról (B8-0093/2017)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a közel-keleti, légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírusról (B8-0094/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a rovarölő szerekkel kapcsolatos kockázatokról (B8-0095/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a mutagenezis módszeréről (B8-0096/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a trigeminális neuralgiáról (B8-0097/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az omega-3 zsírsavak túlzott fogyasztásával járó, az európai emberek egészségét fenyegető kockázatokról (B8-0098/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány perfluor-alkilezett és polifluor-alkilezett anyagokról (B8-0099/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a fágterápia előmozdításáról (B8-0100/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a protonpumpagátlók egészségügyi kockázatairól (B8-0101/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az állatkísérletekre szánt patkányok etetéséről (B8-0102/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a congenitalis hypoventillatio szindrómáról (B8-0103/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az aquagén urticariáról (B8-0104/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az alumíniumsókat tartalmazó oltásokról (B8-0105/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Münchmeyer-szindrómáról (B8-0106/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a laposférgek terjedéséről Új-Guineában (B8-0107/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a skorbut fejlett országokban való újbóli felbukkanásáról (B8-0108/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a cukormentes üdítőitalokról (B8-0109/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a nozokomiális betegségekről Európában (B8-0110/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a krónikus gyulladásos megbetegedésekről (B8-0111/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a köszvény kiújulásáról (B8-0112/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az 1-es típusú cukorbetegség korai felismeréséről (B8-0113/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Creutzfeldt-Jakob-kór diagnózisáról (B8-0114/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a mesterséges vérrel kapcsolatos kutatásról (B8-0115/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a rhinopharyngitis elleni védőoltásról (B8-0116/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az újgenerációs fogamzásgátlók egészségügyi kockázatairól (B8-0117/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Nicola Caputo és Doru-Claudian Frunzulică. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-pazarlásról (B8-0118/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. január 19-i határozatát követően)

DEVE bizottság, FEMM bizottság

- „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)” című együttes szolgálati munkadokumentum (SWD(2015)0182) végrehajtása (2017/2012(INI))
(vélemény: AFET, INTA)

INTA bizottság, FEMM bizottság

- A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben (2017/2015(INI))
(vélemény: DEVE)

ECON bizottság

- A fedezett kötvények páneurópai uniós kerete felé (2017/2005(INI))

ENVI bizottság

- Uniós fellépés a fenntarthatóságért (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(vélemény: DEVE, CULT, AGRI)

REGI bizottság

- Az uniós régiók és városok szerepe a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában (2017/2006(INI))

JURI bizottság

- Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése 2015 (2017/2011(INI))
(vélemény: PETI, AFCO)

- 2015. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (2017/2010(INI))
(vélemény: AFCO)

- Háromdimenziós nyomtatás: kihívás a szellemi tulajdonjogok és a polgári jogi felelősség terén (2017/2007(INI))
(vélemény: IMCO)

FEMM bizottság

- A nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban (2017/2008(INI))
(vélemény: EMPL)

PANA vizsgálóbizottság

- Jelentés a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálatáról (2017/2013(INI))

Bizottságok felkérésének módosításai (az eljárási szabályzat 53. cikke)

AFET bizottság

- A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban (2016/2324(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 54. cikke)

JURI bizottság

- Online platformok és a digitális egységes piac (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE, IMCO
vélemény: EMPL, JURI, REGI

FEMM bizottság

- A háborús bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények, többek között a népirtás során elkövetett emberi jogok megsértése elleni fellépés (2016/2239(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: FEMM

- Egyetemi szintű továbbképzés és távoktatás az európai élethosszig tartó tanulási stratégia részeként (2016/2142(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT
vélemény: FEMM, EMPL

- Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem mint a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző eszköz (2016/2269(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: FEMM, ECON

- A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (2016/2301(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények (2015/2062(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: FEMM

- A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére (2016/2245(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: FEMM

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Az Elnökök Értekezletének 2017. január 19-i határozatát követően

DEVE bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban (2016/2324(INI))
(vélemény: AFET) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

Az Elnökök Értekezletének 2017. február 9-i határozatát követően

- Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozása (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
bizottságok: AFET, DEVE, BUDG
(vélemény: ECON, CONT, LIBE, INTA)

Az Elnökök Értekezletének határozatát 2017. január 19-i határozatát követően

- A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben (2017/2015(INI))
bizottságok: INTA, FEMM
(vélemény: DEVE)


13. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


14. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. március 1. és 2017. március 2.


15. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat