Index 
Proces-verbal
PDF 271kWORD 85k
Joi, 16 februarie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.O strategie în domeniul aviației pentru Europa (dezbatere)
 3.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
3.1.Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez
  
3.2.Execuții în Kuweit și Bahrain
  
3.3.Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului
 4.Urări de bun venit
 5.Discursul lui Justin Trudeau, Prim-Ministrul Canadei
 6.Votare
  
6.1.Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francisca Ramirez (vot)
  
6.2.Execuții în Kuweit și Bahrain (vot)
  
6.3.Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (vot)
  
6.4.Combaterea terorismului ***I (vot)
  
6.5.Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe ***I (vot)
  
6.6.Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene (vot)
  
6.7.Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona (vot)
  
6.8.Capacitatea bugetară pentru zona euro (vot)
  
6.9.Normele de drept civil privind robotica (vot)
  
6.10.Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (vot)
  
6.11.Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene (vot)
  
6.12.O strategie în domeniul aviației pentru Europa (vot)
  
6.13.Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (vot)
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Petiții
 11.Depunere de documente
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 14.Calendarul următoarelor ședințe
 15.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. O strategie în domeniul aviației pentru Europa (dezbatere)

Raport referitor la o strategie în domeniul aviației pentru Europa [2016/2062(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička și-a prezentat raportul.

A intervenit Ole Christensen (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL).

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Tibor Szanyi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Anneleen Van Bossuyt (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Deirdre Clune, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout și Paloma López Bermejo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes și Nicola Caputo.

Au intervenit: Violeta Bulc și Pavel Telička.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 16.2.2017.


3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 15.2.2017.)


3.1. Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez

Propuneri de rezoluții B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post și Molly Scott Cato au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 16.2.2017.


3.2. Execuții în Kuweit și Bahrain

Propuneri de rezoluții B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fabio Massimo Castaldo, și Mark Demesmaeker, care a prezentat propunerile de rezoluție.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Alyn Smith și Fabio Massimo Castaldo, care a prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Udo Voigt, neafiliat, Tunne Kelam și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias și Ignazio Corrao.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 16.2.2017.


3.3. Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului

Propuneri de rezoluții B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán și Ernest Urtasun au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Seán Kelly și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo și José Inácio Faria.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 16.2.2017.


4. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației georgiene, conduse de Tamar Khulordava, care a luat loc în tribuna oficială.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

5. Discursul lui Justin Trudeau, Prim-Ministrul Canadei

De la ora 11.10 la ora 11.30, Justin Trudeau, Prim-Ministrul Canadei, a ținut un discurs în fața Parlamentului.


(Ședința, suspendată la 11.30, a fost reluată la 12.00.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

Au intervenit: Sander Loones și Eugen Freund.


6.1. Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francisca Ramirez (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 și B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0156/2017

(care înlocuiește B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 și B8-0168/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Javi López, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2017)0043)

(Propunerile de rezoluții B8-0158/2017 și B8-0169/2017 au devenit caduce.)


6.2. Execuții în Kuweit și Bahrain (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 și B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0150/2017

(care înlocuiește B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 și B8-0165/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström și Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0044)

(Propunerea de rezoluție B8-0151/2017 a devenit caducă.)


6.3. Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 și B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0152/2017

(care înlocuiește B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 și B8-0167/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga și Estefanía Torres Martínez.

Adoptat (P8_TA(2017)0045)

(Propunerea de rezoluție B8-0166/2017 a devenit caducă.)


6.4. Combaterea terorismului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACCORD PROVISOIRE

Aprobat (P8_TA(2017)0046)

Intervenții

Înainte de vot, Cornelia Ernst, pentru a solicita un vot cu privire la amendamente înainte de a se vota acordul provizoriu. Parlamentul a respins cererea.


6.5. Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACCORD PROVISOIRE

Aprobat (P8_TA(2017)0047)


6.6. Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene (vot)

Raport referitor la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene [2014/2248(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de AFCO)

Adoptat (P8_TA(2017)0048)


6.7. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona (vot)

Raport referitor la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona [2014/2249(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Mercedes Bresso și Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de AFCO)

Adoptat (P8_TA(2017)0049)


6.8. Capacitatea bugetară pentru zona euro (vot)

Raport referitor la capacitatea bugetară pentru zona euro [2015/2344(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Reimer Böge și Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFDD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de comisiile BUDG și ECON)

Adoptat (P8_TA(2017)0050)

Intervenții

Înainte de vot, Sander Loones, pentru a solicita amânarea votului. Fabio De Masi, pentru a susține această cerere și Pervenche Berès, împotriva cererii.

Cu VE (222 pentru, 355 împotrivă, 39 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

După vot, Gianni Pittella.


6.9. Normele de drept civil privind robotica (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica [2015/2103(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0051)


6.10. Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (vot)

Raport referitor la Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului [2016/2145(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de ITRE)

Adoptat (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene (vot)

Raport referitor la investiții în locuri de muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC [2016/2148(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0053)


6.12. O strategie în domeniul aviației pentru Europa (vot)

Raport referitor la o strategie în domeniul aviației pentru Europa [2016/2062(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0054)


6.13. Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0055)


7. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Raport Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Raport Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Raport Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Raport Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


10. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

14 februarie 2017

(*) Nume confidențial

Marcel Müller (nr. 1438/2016); (*) (nr. 1439/2016); (*) (nr. 1440/2016); (*) (nr. 1441/2016); Martine Roirand (nr. 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr. 1443/2016); David Nauta (nr. 1444/2016); (*) (nr. 1445/2016); (*) (nr. 1446/2016); Anita Krauße (nr. 1447/2016); (*) (nr. 1448/2016); (*) (nr. 1449/2016); (*) (nr. 1450/2016); (*) (nr. 1451/2016); (*) (nr. 1452/2016); Karl Herr (nr. 1453/2016); (*) (nr. 1454/2016); Ingo Tekaat (nr. 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (nr. 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (nr. 1457/2016); (*) (nr. 1458/2016); (*) (nr. 1459/2016); Flavio Miccono (nr. 1460/2016); (*) (nr. 1461/2016); (*) (nr. 1462/2016); (*) (nr. 1463/2016); Danielle Van Hulst (nr. 1464/2016); Jens Genzer (nr. 1465/2016); Philipp Schmagold (nr. 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (nr. 1467/2016); Luca Ferioli (nr. 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (nr. 1469/2016); (*) (nr. 1470/2016); (*) (nr. 1471/2016); (*) (nr. 1472/2016); (*) (nr. 1473/2016); (*) (nr. 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (nr. 1475/2016); (*) (nr. 1476/2016); (*) (nr. 1477/2016); Simon Baraldi (nr. 1478/2016); (*) (nr. 1479/2016); (*) (nr. 1480/2016); (*) (nr. 1481/2016); (*) (nr. 1482/2016); Paola Guaitoli (nr. 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (nr. 1484/2016); (*) (nr. 1485/2016); (*) (nr. 1486/2016); (*) (nr. 1487/2016); Constantin Bostan (nr. 1488/2016); (*) (nr. 1489/2016); (*) (nr. 1490/2016); (*) (nr. 1491/2016); Fotios Batzios (nr. 1492/2016); Xavier Díez (nr. 1493/2016); (*) (nr. 1494/2016); Kenneth May (nr. 1495/2016); Thomas Pfister (nr. 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (nr. 1497/2016); Örs Orosz (nr. 1498/2016); Dirk Emmermann (nr. 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr. 1500/2016); Marco Bava (nr. 1501/2016); (*) (nr. 1502/2016); (*) (nr. 1503/2016); (*) (nr. 1504/2016); Anita Krauße (nr. 1505/2016); (*) (nr. 1506/2016); (*) (nr. 1507/2016); (*) (nr. 1508/2016); (*) (nr. 1509/2016); (*) (nr. 1510/2016); (*) (nr. 1511/2016); Jose Booij (nr. 1512/2016); Benjamin Rzepka (nr. 1513/2016); Benjamin Rzepka (nr. 1514/2016); Irina Velinova (nr. 1515/2016); Safa Souhail (nr. 1516/2016); (*) (nr. 1517/2016); (*) (nr. 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (nr. 1519/2016); (*) (nr. 1520/2016); Nicolò De Bigontina (nr. 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (nr. 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 1523/2016); (*) (nr. 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (nr. 1525/2016); (*) (nr. 1526/2016); (*) (nr. 1527/2016); Rocco Sofi (nr. 1528/2016); (*) (nr. 1529/2016); (*) (nr. 1530/2016); (*) (nr. 1531/2016); (*) (nr. 1532/2016); (*) (nr. 1533/2016); (*) (nr. 1534/2016); (*) (nr. 1535/2016); (*) (nr. 1536/2016); (*) (nr. 1537/2016); (*) (nr. 1538/2016); (*) (nr. 1539/2016); (*) (nr. 1540/2016); (*) (nr. 1541/2016); (*) (nr. 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (nr. 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (nr. 1544/2016); (*) (nr. 1545/2016); (*) (nr. 1546/2016); (*) (nr. 1547/2016); (*) (nr. 1548/2016); (*) (nr. 1549/2016); (*) (nr. 1550/2016); (*) (nr. 1551/2016); (*) (nr. 1552/2016); (*) (nr. 1553/2016); (*) (nr. 1554/2016); (*) (nr. 1555/2016); (*) (nr. 1556/2016); (*) (nr. 1557/2016); Flavio Miccono (nr. 0001/2017); (*) (nr. 0002/2017); (*) (nr. 0003/2017); Andrzej Halicki (nr. 0004/2017); Jouko Palmroth (nr. 0005/2017); Triin Saag (nr. 0006/2017); (*) (nr. 0007/2017); Anton Lazarus (nr. 0008/2017); Adnan Saeed (nr. 0009/2017); (*) (nr. 0010/2017); Pedro José Romero Matos (nr. 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (nr. 0012/2017); Martin Kleineidam (nr. 0013/2017); (*) (nr. 0014/2017); Simon Baraldi (nr. 0015/2017); (*) (nr. 0016/2017); Jens Genzer (nr. 0017/2017); (*) (nr. 0018/2017); Helmut Schwaiger (nr. 0019/2017); (*) (nr. 0020/2017); Georgios Floras (nr. 0021/2017); Giorgio Guarino (nr. 0022/2017); Giorgio Guarino (nr. 0023/2017); (*) (nr. 0024/2017); Simon Ferrigno (nr. 0025/2017); Norbert Grass (nr. 0026/2017); (*) (nr. 0027/2017); (*) (nr. 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (nr. 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (nr. 0030/2017); (*) (nr. 0031/2017); (*) (nr. 0032/2017); (*) (nr. 0033/2017); Gunars Ruskulis (nr. 0034/2017); Benjamin Dieke (nr. 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (nr. 0036/2017); Rolf Picker (nr. 0037/2017); Jonathan Tennant (nr. 0038/2017); (*) (nr. 0039/2017); (*) (nr. 0040/2017); (*) (nr. 0041/2017); (*) (nr. 0042/2017); Matjaž Založnik (nr. 0043/2017); (*) (nr. 0044/2017); Zornitsa Stratieva (nr. 0045/2017); Mark Walker-Stewart (nr. 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (nr. 0047/2017); (*) (nr. 0048/2017); Piotr Grabowski (nr. 0049/2017); Stanisław Orlikowski (nr. 0050/2017); (*) (nr. 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0052/2017); (*) (nr. 0053/2017); (*) (nr. 0054/2017).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 14 februarie 2017, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Croația (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

retrimis fond: LIBE

retrimis

fond :

LIBE

2) de către deputați, propunerile de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la sifilis (B8-0002/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la bacteria Bdellovibrio și dizenteria bacilară multirezistentă (B8-0004/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la impactul greutății ghiozdanelor asupra sănătății elevilor (B8-0006/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la tratarea sclerozei în plăci (B8-0007/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la distrofia musculară pseudohipertrofică (B8-0008/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la infertilitatea masculină (B8-0009/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la reprezentarea femeilor în carierele științifice (B8-0010/2017)

retrimis

fond :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la „medicina personalizată” și tratamentul împotriva leucemiei (B8-0011/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la vaccinul împotriva salmonelozei (B8-0012/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele consumului excesiv de alcool de către tineri (B8-0013/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

CULT

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la tratarea bolii Crohn (B8-0014/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la cancerul pulmonar (B8-0015/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la cercetările privind bacteriile care permit eliminarea plasticului din oceane (B8-0016/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la leishmanioză și criza migrației (B8-0017/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la sindromul aerotoxic (B8-0018/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea de standarde comune la nivel european pentru formarea personalului comunităților de îngrijire a toxicomanilor (B8-0019/2017)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea bolilor rare (B8-0020/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la clorhexidină și la rezistența la colistină (B8-0021/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la recuperarea energiei provenite din mișcările umane zilnice (B8-0023/2017)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la rujeolă (B8-0027/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la sinuciderea specialiștilor din sectorul medical (B8-0028/2017)

retrimis

fond :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la vaccinarea suplimentară impusă pacienților din cauza insuficienței vaccinurilor trivalente și tetravalente (B8-0030/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la îmbunătățirea criteriilor de selecție a piloților de linie (B8-0031/2017)

retrimis

fond :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la includerea consecințelor zgomotului și poluării rutiere asupra sănătății oamenilor în programul TEN-T (B8-0032/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la stabilirea de limite privind sacrificarea vacilor gestante (B8-0033/2017)

retrimis

fond :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea unor ambalaje din plastic din deșeurile provenite din industria alimentară (B8-0034/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea navelor de colectare a deșeurilor marine (B8-0035/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la reciclarea și reutilizarea brazilor de Crăciun (B8-0036/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la efectele folosirii grătarului asupra sănătății (B8-0037/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea obligatorie de cote de ambalaje compostabile în întreprinderile UE (B8-0038/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a garanta o protecție imediată pentru victimele ciber-spionajului (B8-0039/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la vaccinul împotriva rotavirusului (B8-0040/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la virusul de Marburg (B8-0041/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la bacteria Elizabethkingia (B8-0042/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la vaccinul contra virusului Ebola (B8-0043/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la reapariția ciumei (B8-0044/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la epidermodisplazia veruciformă (B8-0045/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la Clostridium difficile și rezistența la antibiotice (B8-0046/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la protecția girafei (B8-0047/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la infecțiile cu hantavirusuri (B8-0048/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la pediculoza capilară și rezistența la produsele sanitare (B8-0049/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la paratuberculoza bovină (B8-0050/2017)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la virusul Oropouche (B8-0051/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la Garanția de competențe (B8-0052/2017)

retrimis

fond :

CULT

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la protecția animalelor în timpul transportului (B8-0053/2017)

retrimis

fond :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la impactul nanoparticulelor provenite din combustia motorinei asupra femeilor însărcinate și fătului uman (B8-0054/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la numărul din ce în ce mai mare de deșeuri spațiale (B8-0055/2017)

retrimis

fond :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la costurile îngrijirii migranților seropozitivi în cadrul sistemelor de sănătate ale statelor membre (B8-0056/2017)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la importanța activității fizice (B8-0057/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la impactul parcurilor eoliene asupra mediului (B8-0058/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unui examen medical obligatoriu pentru imigranții care sosesc pe teritoriul european (B8-0059/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea vehiculelor electrice în Europa (B8-0060/2017)

retrimis

fond :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile de mediu legate de utilizarea barajelor (B8-0061/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile seismice legate de extracția gazelor de șist (B8-0062/2017)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Gilles Lebreton. Propunere de rezoluție referitoare la reinstalarea migranților (B8-0063/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la expunerea copiilor la frecvențele radio (B8-0064/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la cercetarea privind virusul Zika (B8-0065/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la costul macroeconomic al pesticidelor (B8-0066/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la neurolipomatoza dureroasă (B8-0067/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la boala Brainerd (B8-0068/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la capsulita retractilă a umărului (B8-0069/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscul de toxicitate a lichidelor aromatizate utilizate în țigările electronice (B8-0070/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la sindromul dureros regional complex (B8-0071/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la dermatoza nodulară la bovine (B8-0093/2017)

retrimis

fond :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu (B8-0094/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile asociate insecticidelor (B8-0095/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la tehnica mutagenezei (B8-0096/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la nevralgia de trigemen (B8-0097/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile unui consum excesiv de acizi grași omega-3 pentru sănătatea europenilor (B8-0098/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (B8-0099/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea fagoterapiei (B8-0100/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile sanitare legate de inhibitorii pompei de protoni (B8-0101/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la alimentarea șobolanilor utilizați în experimentele pe animale (B8-0102/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la sindromul hipoventilației alveolare primitive de origine centrală (B8-0103/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la urticaria acvagenică (B8-0104/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la vaccinurile care conțin săruri de aluminiu (B8-0105/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la fibrodisplazia osificantă progresivă (B8-0106/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea viermelui lat din Noua Guinee (Platydemus manokwari) (B8-0107/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la recrudescența scorbutului în statele dezvoltate (B8-0108/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la băuturile „fără zahăr” (B8-0109/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la infecțiile nosocomiale în Europa (B8-0110/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la bolile inflamatorii cronice (B8-0111/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la recrudescența gutei (B8-0112/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la diagnosticarea precoce a diabetului de tip I (B8-0113/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la boala Creutzfeldt-Jakob (B8-0114/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la cercetarea privind sângele artificial (B8-0115/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la vaccinul contra rinofaringitei (B8-0116/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile asupra sănătății legate de contracepția de ultimă generație (B8-0117/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Nicola Caputo Doru-Claudian Frunzulică. Propunere de rezoluție referitoare la risipa de alimente (B8-0118/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI


12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 19 ianuarie 2017)

DEVE, FEMM

- Punerea în aplicare a documentului de lucru comun al serviciilor (SWD(2015)0182) - Egalitatea de gen și emanciparea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (2017/2012(INI))
(aviz: AFET, INTA)

INTA, FEMM

- Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (2017/2015(INI))
(aviz: DEVE)

ECON

- Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (2017/2005(INI))

ENVI

- Acțiunea UE pentru sustenabilitate (COM(2016)0739)) – (2017/2009(INI))
(aviz: DEVE, CULT, AGRI)

REGI

- Rolul regiunilor și al orașelor din UE la punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (2017/2006(INI))

JURI

- Monitorizarea aplicării legislației UE în 2015 (2017/2011(INI))
(aviz: PETI, AFCO)

- Raportul anual pe 2015 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (2017/2010(INI))
(aviz: AFCO)

- Imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile (2017/2007(INI))
(aviz: IMCO)

FEMM

- Emanciparea economică a femeilor în sectorul public și cel privat în UE (2017/2008(INI))
(aviz: EMPL)

Comisia de anchetă PANA

- Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2017/2013(INI))

Modificări ale sesizărilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

Comisia AFET

- Abordarea problemei reducerii spațiului destinat activităților societății civile în țările în curs de dezvoltare (2016/2324(INI))
retrimis fond: DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Platformele online și piața unică digitală (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
retrimis fond: ITRE, IMCO
aviz: EMPL, JURI, REGI

FEMM

- Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (2016/2239(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: FEMM

- Învățământul universitar complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (2016/2142(INI))
retrimis fond: CULT
aviz: FEMM, EMPL

- Combaterea inegalităților ca de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice (2016/2269(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: FEMM, ECON

- Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (2016/2301(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Sistemele carcerale și condițiile de detenție (2015/2062(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: FEMM

- Implementarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (2016/2245(INI))
retrimis fond: REGI
aviz: FEMM

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 19 ianuarie 2017)

Comisia DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Abordarea problemei reducerii spațiului destinat activităților societății civile în țările în curs de dezvoltare (2016/2324(INI))
(aviz: AFET) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 februarie 2017)

- Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și înființarea Garanției FEDD și a Fondului de garantare al FEDD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
comisii: AFET, DEVE, BUDG
(aviz: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 19 ianuarie 2017)

- Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (2017/2015(INI))
comisii: INTA, FEMM
(aviz: DEVE)


13. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


14. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 1 martie 2017 și 2 martie 2017.


15. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Aviz juridic - Politica de confidențialitate