Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. marts 2017 - Bruxelles

3. Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Arndt Kohn var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Martin Schulz med virkning fra den 24. februar 2017.

Arndt Kohn deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandatendnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik