Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

3. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Arndt Kohn utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Martin Schulz från och med den 24 februari 2017.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Arndt Kohn fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy