Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

4. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, med verkan från den 3 januari 2017, och Peter Kouroumbashev, med verkan från den 17 januari 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy