Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αίτησης των Ομάδων S&D και ENF, το Σώμα επικυρώνει τους εξής διορισμούς:

επιτροπή CONT: Arndt Kohn αντί του Jens Geier

επιτροπή BUDG: Vicky Maeijer αντί του Auke Zijlstra

Επιτροπή LIBE: Auke Zijlstra αντί της Vicky Maeijer.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου