Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

6. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 69d jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí výborů INTA a PECHzahájit interinstitucionální jednání v souladu s článekm 69d jednacího řádu.

—   výbor INTA na základě postoje Evropského parlamentu přijatého v prvním čtení dne 16. dubna 2014 o přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   výbor PECH na základě postoje Evropského parlamentu přijatého v prvním čtení dne2. února 2017 o přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Postoje Parlamentu v prvním čtení, které představují mandát pro tato jednání, jsou zveřejněny na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí