Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. marts 2017 - Bruxelles

6. Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69d)

Formanden meddelte, at INTA og PECH havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69d:

—   INTA, på grundlag af Europa-Parlamentets holdning som vedtaget ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   PECH, Europa-Parlamentets holdning som vedtaget ved førstebehandlingen den 2. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophøvele af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Parlamentets holdninger ved førstebehandling, som udgør mandatet for disse forhandlinger, foreligger på Europarl.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik