Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. maaliskuuta 2017 - Bryssel

6. Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 d artikla)

Puhemies ilmoitti INTA- ja PECH-valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 d artiklan mukaisesti:

—   INTA-valiokunta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 muuttamisesta ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2014 vahvistetun Euroopan parlamentin kannan pohjalta (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420)

—   PECH-valiokunta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta ensimmäisessä käsittelyssä 2. helmikuuta 2017 vahvistetun Euroopan parlamentin kannan pohjalta (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannat, jotka muodostavat valtuutuksen näihin neuvotteluihin, ovat saatavilla Europarl-sivustolla.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö