Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 1. ožujka 2017. - Bruxelles

6. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću(članak 69.d Poslovnika)

Predsjednik je najavio odluke koje su donijeli odbori INTA i PECH o stupanju u međuinstitucionalne pregovore, u skladu s člankom 69.d Poslovnika:

—   Odbor INTA, na temelju Stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice i Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   Odbor PECH, na temelju Stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 2. veljače 2017. radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Stajalište Parlamenta u prvom čitanju koje predstavlja mandat za ove pregovore dostupno je na stranicama Europarla.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti