Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 1 d. - Briuselis

6. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (69d Darbo tvarkos taisyklių straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie INTA ir PECH komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69d straipsnį:

—   INTA komitetas, Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   PECH komitetas, Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. vasario 2 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Su Parlamento pozicijomis per pirmąjį svarstymą, kurios laikomos įgaliojimu vesti derybas, galima susipažinti svetainėje Europarl.

Teisinė informacija - Privatumo politika