Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. marts - Brisele

6. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma(Reglamenta 69.d pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par INTA un PECH komitejas lēmumiem iesaistīties sarunās ar citām iestādēm saskaņā ar Reglamenta 69.d pantu:

—   INTA komiteja: pamatojoties uz Eiropas Parlamenta nostāju, kas 2014. gada 16. aprīlī pieņemta pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, un Padomes Regulu (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   PECH komiteja: pamatojoties uz Eiropas Parlamenta nostāju, kas 2017. gada 2. februārī pieņemta pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā, kuras ir mandāts šīm sarunām ar citām iestādēm, ir pieejamas Europarl tīmekļa vietnē.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika