Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela

6. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 69d Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje komisji INTA i PECH o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 69d Regulaminu:

—   komisja INTA, na podstawie stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej i rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   komisja PECH, na podstawie stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 2 lutego 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu, stanowiące mandat negocjacyjny, są dostępne na stronie Europarl.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności