Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 1. marec 2017 - Bruselj

6. Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 69d Poslovnika)

Predsednik je razglasil odločitvi odborov INTA in PECH o začetku pogajanj z drugimi institucijami v skladu s členom 69d Poslovnika:

—   odbor INTA na podlagi stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014, z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, in Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   odbor PECH na podlagi stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 2. februarja 2017, z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Stališča Parlamenta v prvi obravnavi, ki predstavljajo mandat za ta pogajanja, so na voljo na spletni strani Europarl.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov