Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

6. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 69d i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav utskotten INTAs och PECHs beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69d i arbetsordningen:

—   INTA-utskottet, på grundval av Europaparlamentets ståndpunkt, som antogs vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420)

—   PECH-utskottet, på grundval av Europaparlamentets ståndpunkt, som antogs vid första behandlingen den 2 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015)

Parlamentets ståndpunkter vid första behandlingen, som utgör mandat för dessa förhandlingar, finns på webbplatsen för plenarsammanträdet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy