Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

8. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента беше предаден следния проект на мярка по прилагане, свързан с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - срок: 22 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

Правна информация - Политика за поверителност