Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. maaliskuuta 2017 - Bryssel

8. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluva täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - määräaika: 22. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö