Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

8. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - tidsfrist: 22 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy