Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

9. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. února 2017
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. února 2017
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o klasifikaci tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. února 2017
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. února 2017
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, pokud jde o chovatele hospodářských zvířat v italských regionech zasažených zemětřesením (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 17. února 2017
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755, pokud jde o vypuštění Kazachstánu ze seznamu zemí v příloze I uvedeného nařízení (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. února 2017
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. února 2017
předáno příslušnému výboru: INTA

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2013, 2014 a 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. prosince 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

Právní upozornění - Ochrana soukromí