Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. marts 2017 - Bruxelles

9. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår kontrolforanstaltninger i forbindelse med dyrkning af hamp, visse bestemmelser om forgrønnelsesbetaling, betaling til unge landbrugere, der har kontrol over en juridisk person, beregning af støttebeløb pr. enhed inden for rammerne af frivillig koblet støtte, dele af betalingsrettigheder og visse meddelelseskrav vedrørende den generelle arealbetalingsordning og frivillig koblet støtte og om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. februar 2017
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. februar 2017
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om klassificering af ydeevne med hensyn til horisontal sætningsgrad og korttidsvandabsorption for in situ-fremstillede løsfyldsprodukter af cellulose til termisk isolering, der er omfattet af EN 15101-1, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. februar 2017
Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. februar 2017
Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1613 for så vidt angår landbrugere i husdyrsektoren i de jordskælvsramte områder i Italien (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. februar 2017
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 for så vidt angår fjernelse af Kasakhstan fra listen over lande i bilag I dertil (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. februar 2017
Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. februar 2017
Henvist til kor. udv.: INTA

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i 2013, 2014 og 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2016
Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Rådets anmodning.
Henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
Rådg. udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik