Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 1. ožujka 2017. - Bruxelles

9. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji svojstava horizontalnog slijeganja i kratkoročne apsorpcije vode za na mjestu oblikovane toplinsko-izolacijske proizvode od celuloznog punila (LFCI) iz norme EN15101-1 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 u pogledu stočara u regijama pogođenima potresom u Italiji (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja Republike Kazahstana s popisa zemalja iz njezina PrilogaI. (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaI. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uzela u obzir promjena mase novih lakih gospodarskih vozila registriranih 2013., 2014. i 2015. C(2016)08395 - 2016/3046(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. prosinca 2016.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Vijeća.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)

Mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti