Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 1. marec 2017 - Bruselj

9. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. februarja 2017
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. februarja 2017
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o razvrstitvi lastnosti vodoravnega posedanja in kratkoročne absorpcije vode za toplotnoizolacijske razsute celulozne proizvode na podlagi EN 15101-1 v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 24. februarja 2017
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. februarja 2017
Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1613 glede živinorejcev v potresno prizadetih regijah v Italiji (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. februarja 2017
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2015/755 Evropskega parlamenta in Sveta glede črtanja Kazahstana s seznama držav v PrilogiI k Uredbi (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. februarja 2017
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. februarja 2017
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, da se upoštevajo spremembe mase novih lahkih gospodarskih vozil, registriranih v letih 2013, 2014 in 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. decembra 2016
Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Sveta.
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika)

Posredovano za mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov