Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000149/2016), kterou pokládá Mady Delvaux za výbor JURI Radě: Vyvážené zastoupení mužů a žen u Soudního dvora Evropské unie (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017), kterou pokládají Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon a Marietje Schaake za skupinu ALDE, Claude Moraes a Seb Dance za skupinu S&D, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen a Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL Komisi: Porušování práv volného pohybu občanů EU žijících ve Spojeném království a vyhoštění ze země v šestiměsíční lhůtě (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí