Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. marts 2017 - Bruxelles

12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000149/2016) af Mady Delvaux for JURI til Rådet: Ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt dommerne ved Den Europæiske Unions Domstol (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017) af Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Claude Moraes og Seb Dance for S&D-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen og Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Krænkelser af den gældende ret til fri bevægelighed for unionsborgere med ophold i Det Forenede Kongerige og brug af seksmånedersudsendelser (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik