Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 1. marec 2017 - Bruselj

12. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000149/2016), ki ga je postavila Mady Delvaux v imenu odbora JURI, Svetu: Uravnotežena zastopanost spolov med sodniki Sodišča Evropske unije (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017), ki so ga postavili Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Claude Moraes in Seb Dance v imenu skupine S&D, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen in Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Komisiji: Kršitve veljavne pravice do prostega gibanja državljanov EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, in izvajanje ukrepa šestmesečnega izgona (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov