Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. marts 2017 - Bruxelles

13. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

—   protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union;

—   protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union;

—   protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden sidefor at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union;

—   protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union;

—   tiltrædelsesprotokol til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden sidefor at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen;

—   aftale mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020;

—   aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side;

—   rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo* om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer;

—   strategisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side;

—   aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel xxiv:6 og artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244(1999) og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik