Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 1. ožujka 2017. - Bruxelles

13. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

—   Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   Protokol uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji;

—   Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   Protokol uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   Protokol o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora;

—   Sporazum između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima u vezi s instrumentom za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.;

—   Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane;

—   Okvirni sporazum između Europske unije i Kosova*o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije;

—   Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane;

—   Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju člankaXXIV. stavka6. i člankaXXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji;

* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244(1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti