Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

15. Ред на работа
CRE

Изказаха се: Terry Reintke относно случая на Deniz Yücel, кореспондент на германския всекидневник „Ди Велт“, и други журналисти, понастоящем задържани в Турция (председателят припомни своя ангажимент за защита на свободата на словото), Barbara Spinelli относно неотдавнашните изявления на председателя във връзка с лагерите за приемане на бежанци в Либия (председателят уточни съдържанието на своите изявления), Tomáš Zdechovský относно прилагането на Правилника за дейността, и Petras Auštrevičius относно третата годишнина от революцията в Украйна, състояла се през февруари 2014 г.

°
° ° °

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от първата месечна сесия през март 2017 г. (PE 600.409/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149a от Правилника за дейността):

Сряда

След консултации с политическите групи, Председателят предложи следните изменения в окончателния проект на дневен ред:

—   добавяне на изявление на председателя на Комисията относно „Бяла книга за бъдещето на Европа“ като първа точка от дневния ред;

—   отлагане за втората месечна сесия през март на доклада на Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) относно електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства;

—   удължаване на заседанието до 24 часа.

Парламентът изрази своето съгласие с тези промени.

Четвъртък

Председателят съобщи, че след приемането от комисията JURI на доклада на Laura Ferrara (A8-0047/2017) относно искането за снемане на имунитета на Марин льо Пен, този доклад е вписан за времето за гласуване утре.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност