Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

16. Prohlášení předsedy Komise o Bílé knize o budoucnosti Evropy
CRE

Předseda uvedl rozpravu krátkým prohlášením.

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri a Victor Boştinaru.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas a Krisztina Morvai.

Vystoupil Jean-Claude Juncker.

Právní upozornění - Ochrana soukromí