Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 1. märts 2017 - Brüssel

16. Komisjoni presidendi avaldus Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatu kohta
CRE

Parlamendi president tegi arutelu sissejuhatuseks lühikese avalduse.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri ja Victor Boştinaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika