Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 1 d. - Briuselis

16. Komisijos pirmininko pareiškimas dėl baltosios knygos dėl Europos Sąjungos ateities
CRE

Pirmininkas Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, kuriuo pristatatė diskusijas.

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri ir Victor Boştinaru.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker.

Teisinė informacija - Privatumo politika