Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. marts - Brisele

16. Komisijas priekšsēdētāja paziņojums par Balto grāmatu par Eiropas nākotni
CRE

Sēdes vadītājs, ievadot debates, uzstājās ar īsu paziņojumu.

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri un Victor Boştinaru.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas un Krisztina Morvai.

Uzstājās Jean-Claude Juncker.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika